Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón
107/2023
0,00 € Seyfor Slovensko, a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
2. Február 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
104/2022
0,00 € Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
2. Február 2023
Zmluva o dielo
105/2023
0,00 € GLOBÁL, spol. s r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
2. Február 2023
Zmluva o spolupráci
106/2023
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Pedagogická fakulta Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
1. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva
1/2023/ŠJ
0,00 € ATC-JR, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
1. Január 2023
Rámcová dohoda
2/2023/ŠJ
0,00 € Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
1. Január 2023
Rámcová dohoda
3/2023/ŠJ
0,00 € QUALITED s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
1. Január 2023
Rámcová dohoda
4/2023/ŠJ
0,00 € T-613 s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
1. Január 2023
Rámcová dohoda
5/2023/ŠJ
0,00 € Mária Magyarová Zelenina Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
1. Január 2023
Rámcová dohoda
6/2023/ŠJ
0,00 € CHRIEN, spol. s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
1. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva
7/2023/ŠJ
0,00 € DUKE, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
1. Január 2023
Rámcová dohoda
8/2023/ŠJ
0,00 € INMEDIA, spol. s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
6. December 2022
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb
98/2022
0,00 € Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
21. December 2022
Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
101/2022
0,00 € biobio s. r. o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
21. December 2022
Zmluva o odbere použitého jedlého oleja
102/2022
0,00 € biobio s. r. o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
27. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
103/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
6. December 2022
Dodatok k zmluve č. 5002226
Dodatok č. 2 k zmluve č. 52/2017
0,00 € Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
6. December 2022
Dohoda o prenájme priestorov ZŠ s MŠ Bojnice č. 8/2022
99/2022
0,00 € Fyzická osoba Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
6. December 2022
Dohoda o spolupráci
100/2022
0,00 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
30. November 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
1 000,00 € 1st CLASS AGENCY, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice