Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
82/2022
0,00 € PcProfi s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
8. Júl 2022
Dodatok č.1 k zmluve 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_650
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_650
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
31. August 2022
Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
9/2022/ŠJ
0,00 € UNIQUE SR s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
21. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov ZŠ s MŠ Bojnice č. 2/2022
87/2022
0,00 € Fyzická osoba Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
21. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov ZŠ s MŠ Bojnice č. 3/2022
88/2022
0,00 € Fyzická osoba Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
21. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov ZŠ s MŠ Bojnice č. 4/2022
89/2022
0,00 € Fyzická osoba Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
21. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov ZŠ s MŠ Bojnice č. 5/2022
90/2022
0,00 € Futbalový klub Bojnice Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
23. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov ZŠ s MŠ Bojnice č. 6/2022
91/2022
0,00 € Tenisový klub Tenis Centrum Bojnice Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
23. September 2022
Zmluva o nájme viacúčelového ihriska č. 1/2022
92/2022
0,00 € Centrum voľného času JUNIOR Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
25. September 2022
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve
Dodatok č. 3 k 49/2016
0,00 € Generali Poisťovňa Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
25. September 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - ZŠ
93/2022
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
25. September 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - MŠ
94/2022
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
4. Október 2022
Kúpna zmluva
10/2022/ŠJ
0,00 € RAJO s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
11. Október 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt MODULY - "CHEER JE COOL"
95/2022
0,00 € Slovenská Cheerleading únia Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
12. Október 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
96/2022
0,00 € Jana Kováčová Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
12. Október 2022
Dohoda o prenájme priestorov ZŠ s MŠ Bojnice č. 7/2022
97/2022
0,00 € OZ Baník lásky Prievidza Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
6. December 2022
Dodatok k zmluve č. 5002226
Dodatok č. 2 k zmluve č. 52/2017
0,00 € Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
6. December 2022
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb
98/2022
0,00 € Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
6. December 2022
Dohoda o prenájme priestorov ZŠ s MŠ Bojnice č. 8/2022
99/2022
0,00 € Fyzická osoba Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
6. December 2022
Dohoda o spolupráci
100/2022
0,00 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice