Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. August 2022
Zmluva o dielo
84/2022
17 980,45 € Mava plus, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
30. November 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
1 000,00 € 1st CLASS AGENCY, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
19. November 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
700,00 € Brose Prievidza, spol. s r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
19. Júl 2023
Darovacia zmluva
DZ/01/2023
400,00 € Allianz - Slovenský poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
11. Október 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
126/2023
400,00 € Jana Kováčová Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
2. Jún 2022
Zmluva o výpožičke panelovej výstavy
HNM-V-2/2022
50,00 € Hornonitrianske múzeum v Prievidzi Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
20. September 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
85/2022
25,00 € Jana Kováčová Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
20. September 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
86/2022
25,00 € Jana Kováčová Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
29. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
82/2022
0,00 € PcProfi s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
8. Júl 2022
Dodatok č.1 k zmluve 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_650
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_650
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
31. August 2022
Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
9/2022/ŠJ
0,00 € UNIQUE SR s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
21. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov ZŠ s MŠ Bojnice č. 2/2022
87/2022
0,00 € Fyzická osoba Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
21. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov ZŠ s MŠ Bojnice č. 3/2022
88/2022
0,00 € Fyzická osoba Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
21. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov ZŠ s MŠ Bojnice č. 4/2022
89/2022
0,00 € Fyzická osoba Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
21. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov ZŠ s MŠ Bojnice č. 5/2022
90/2022
0,00 € Futbalový klub Bojnice Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
23. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov ZŠ s MŠ Bojnice č. 6/2022
91/2022
0,00 € Tenisový klub Tenis Centrum Bojnice Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
23. September 2022
Zmluva o nájme viacúčelového ihriska č. 1/2022
92/2022
0,00 € Centrum voľného času JUNIOR Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
25. September 2022
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve
Dodatok č. 3 k 49/2016
0,00 € Generali Poisťovňa Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
25. September 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - ZŠ
93/2022
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
25. September 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - MŠ
94/2022
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice