Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2023
Rámcová kúpna zmluva
9/2023/ŠJ
0,00 € AG FOODS SK s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
109/2023
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania - súvislá odborná prax
110/2023
0,00 € Piaristická spojená škola Františka Hanáka Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
27. Apríl 2023
Zmluva o prenájme priestorov ZŠ s MŠ Bojnice
112/2023
0,00 € Fyzická osoba Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
25. Apríl 2023
2023111_Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl
111/2023
0,00 € Slovenský tenisový zväz Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
18. Apríl 2023
Dodatok k zmluve o posktovaní verejných služieb
Dodatok k Z_11/2005
0,00 € Slovak Telekom Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
18. Apríl 2023
Dodatok k zmluve o posktovaní verejných služieb
Dodatok k Z_35/2012
0,00 € Slovak Telekom Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
18. Apríl 2023
Dodatok k zmluve o posktovaní verejných služieb
Dodatok k Z_44/2015
0,00 € Slovak Telekom Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
18. Apríl 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k Z_72/2020
0,00 € Slovak Telekom Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
18. Apríl 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k Z_73/2021
0,00 € Slovak Telekom Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
28. Marec 2023
Zmluvná služba PIPE PROTECTION
108/2023
0,00 € PIPE CONTROL s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
14. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón
107/2023
0,00 € Seyfor Slovensko, a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
2. Február 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
104/2022
0,00 € Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
2. Február 2023
Zmluva o dielo
105/2023
0,00 € GLOBÁL, spol. s r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
2. Február 2023
Zmluva o spolupráci
106/2023
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Pedagogická fakulta Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
1. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva
1/2023/ŠJ
0,00 € ATC-JR, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
1. Január 2023
Rámcová dohoda
2/2023/ŠJ
0,00 € Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
1. Január 2023
Rámcová dohoda
3/2023/ŠJ
0,00 € QUALITED s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
1. Január 2023
Rámcová dohoda
4/2023/ŠJ
0,00 € T-613 s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
1. Január 2023
Rámcová dohoda
5/2023/ŠJ
0,00 € Mária Magyarová Zelenina Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice