Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Október 2022
Zmluva o poskytovaní balíčka služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/09/005
Zmluva č. 37/2022/SOŠPRaSSe
16,56 € KOMENSKY, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
27. Október 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania v šk.roku 2022/2023
Zmluva č. 40/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € SKAL & CO, spol. s r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
27. Október 2022
Záväzná dohoda o zabezpečení lyžiarskeho kurzu s ubytovaním v Horskej chate Limba v stredisku Skalka pri Kremnici
Zmluva č. 41/2022/SOŠPRaSSe
990,00 € Travel to Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
25. Október 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania TT - CAR Senica
Zmluva č. 39/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € TT- CAR Senica, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
21. Október 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
Zmluva č. 38/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € KOMENSKY, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
14. Október 2022
Dodatok č. 1 Rekreačné služby mesta Senica Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 197/22/PH - športová hala
Dodatok č. 12 (Zmluva č. 29/2022/SOŠPRaSSe)
0,00 € Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
12. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov PATÁK, s.r.o. (14.10.2022)
Zmluva č. 36/2022/SOŠPRaSSe
28,00 € PATÁK s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
6. Október 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre žiakov SOŠPRaSSe v šk.r. 2022/2023
Zmluva č. 35/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € EUROMAN s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
3. Október 2022
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových a zrážkových vôd č.15/2022
Zmluva č. 34/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € ČOV Senica, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
30. September 2022
Magna Teplo Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok č. 11 (Zmluva č. 2/2020/SOŠPRaSSe)
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
28. September 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 1107142860 (na dobu neurčitú)
Dodatok č. 10 (Zmluva č. 33/2022/SOŠPRaSSe)
0,00 € Digi Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
27. September 2022
Hílek a spol. a.s. Zmluva o PV pre žiakov SOŠPRaSSe (šk.r.2022/2023)
Zmluva č. 32/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € HÍLEK a spol., a.s. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
19. September 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - Bilčiková Alena (24.09.2022)
Zmluva č. 31/2022/SOŠPRaSSe
75,00 € Bilčiková Alena Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
16. September 2022
Servisná zmluva o správe hardvéru, softvéru, kamerového systému a siete ATIS
Zmluva č. 25/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € Ing. Peter Švec - ATIS Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
16. September 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom ATIS
Zmluva č. 26/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € Ing. Peter Švec - Atis Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
16. September 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre žiakov SOŠPRaSSe
Zmluva č. 27/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € COOP Jednota, Senica Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
16. September 2022
Darovacia zmluva - peňažný dar na podporu realizácie praktického vyučovania
Zmluva č. 28/2022/SOŠPRaSSe
7 000,00 € COOP Jednota, Senica Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
16. September 2022
Rekreačné služby mesta Senica Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 197/22/PH - športová hala
Zmluva č. 29/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
16. September 2022
Obchodná akadémia - Zmluva o výpožičke č. 1/2022 telocvičňa
Zmluva č. 30/2022/SOŠPRaSSe
1 780,60 € Obchodná akadémia Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
9. September 2022
Zmluva o zabezpečení externej správy registratúrneho strediska
Zmluva č. 23/2022/SOŠPRaSSe
1 200,00 € Ing. Pavol Tallo - MARWELL Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica