Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. December 2022
ukončenie KZ - Ovocie a zelenina
Zmluva č. 61/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € Hercog Pavol, OVOCIE-ZELENINA Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
9. December 2022
Zmluva o dielo "Modernizácia termoregulácie" - AMICUS (do odovzdania)
Zmluva č. 59/2022/SOŠPRaSSe
44 780,04 € Amicus SK s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
9. December 2022
Ján Tomeček - Zmluva o prakt.vyučovania pre žiakov (do 31.05.2023)
Zmluva č. 60/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € Ján Tomeček Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
8. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny ZDR-2022-A-07023-000 (1.1.2023 - 31.12.2023)
Zmluva č. 58/2022/SOŠPRaSSe
3 600,00 € Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
7. December 2022
Peter Filip - PLYNOSERVIS - Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania (do 31.05.2023)
Zmluva č. 57/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € Peter Filip - PLYNOSERVIS Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
6. December 2022
RooZ, s.r.o. - Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania (do 31.05.2023)
Zmluva č. 56/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € RooZ, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
5. December 2022
C.R.H.Bautrade s.r.o. - Zmluva o poskytovaní prakt. vyučovania (05.12.2022-31.05.2023)
Zmluva č. 55/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € C.R.H Bautrade s. r. o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
1. December 2022
Západoslovenská distribučná - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia č.122264464 (na dobu neurčitú)
Zmluva č. 53/2022/SOŠPRaSSe
1 706,40 € Západoslovenksá distribučná, a.s. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
1. December 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - SOŠ Centrum odborné prípravy a Gymnázium
Zmluva č. 54/2022/SOŠPRaSSe
270,00 € Střední odborná škola - Centrum odborné přípravy a Gymnázium Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
29. November 2022
AUTOSERVIS MPS - Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania (do 31.05.2023)
Zmluva č. 52/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € AUTOSERVIS MPS, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
28. November 2022
Autoservis ROYAL - Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania (do 31.05.2023)
Zmluva č. 51/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € AUTOSERVIS ROYAL s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
25. November 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania V M F STAV
Zmluva č. 50/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € V M F STAV, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
24. November 2022
Pneuservis Kopecky - Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania (do 31.05.2023)
Zmluva č. 49/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € Pneuservis - J.Kopecký Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
22. November 2022
BVS Zmluva č.OST/842/2022/BVS o zabezp.prakt.vyučovania
Zmluva č. 48/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
22. November 2022
Zmluva o dodávke osobných ochranných pracovných prostriedkov - Pracovné odevy ZIGO s. r. o. (22.11.2022-21.11.2023)
Zmluva č. 47/2022/SOŠPRaSSe
3 591,22 € PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
16. November 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre žiakov SOŠ Senica v šk.r. 2022/2023
Zmluva č. 46/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € DIOS, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
15. November 2022
Zmluva o zabezpečení ubytovania - Gabčo Stanislav (18.11.2022-22.12.2022)
Zmluva č. 45/2022/SOŠPRaSSe
225,75 € Gabčo Stanislav Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
10. November 2022
STAS Zmluva o poskytovaní prakt. vyučovania pre žiakov SOŠPRaSSe v šk.r. 2022/2023
Zmluva č. 44/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € STAS, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
7. November 2022
Šimlinger - Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre žiakov SOŠPRaS Senica v šk. roku 2022/2023 (do 31. 05. 2023)
Zmluva č. 43/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € ŠIMLINGER, spol.s.r.o Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
4. November 2022
NAD Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania v šk.roku 2022/2023
Zmluva č. 42/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € NAD TRADE s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica