Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2022
nepeňažný dar - potraviny na ENERSOL SK
Zmluva č. 13/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € COOP Jednota Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho-Tótha 31/5, Senica
24. Máj 2022
Úprava ceny - navýšenie od 23.5.2022
Dodatok č. 5 (Zmluva č. 4/2017/SOŠPRaSSe)
0,00 € KORDSERVICE SK PLUS Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
15. Jún 2022
Krát.prenájom odlúč.PP spol.stravovanie ŠI - Mgr. Švrčková
Zmluva č. 18/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € Švrčková Eva, Mgr. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
15. Jún 2022
Krátkodob.prenájom - učebňa č.23 (školenie)
Zmluva č. 17/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € PATÁK Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
30. Jún 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu č. 9250001415
Dodatok č. 6 (Zmluva č. 17/2015/SOŠPRaSSe)
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
30. August 2022
Pranie a prenájom rohoží - navýšenie ceny
Dodatok č. 8 (Zmluva č. 19/2022/SOŠPRaSSe)
0,00 € Lindstrom s. r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
8. September 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo Telocvičňa - APROREAL (do 31.10.2022)
Dodatok č. 9 (Zmluva č. 81/2020/SOŠPRaSSe)
0,00 € APROREAL, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
9. September 2022
Zmluva o sprostredkovaní - o ochrane osobných údajov
Zmluva č. 24/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € Ing. Pavol Tallo - MARWELL Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
16. September 2022
Servisná zmluva o správe hardvéru, softvéru, kamerového systému a siete ATIS
Zmluva č. 25/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € Ing. Peter Švec - ATIS Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
16. September 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom ATIS
Zmluva č. 26/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € Ing. Peter Švec - Atis Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
16. September 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre žiakov SOŠPRaSSe
Zmluva č. 27/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € COOP Jednota, Senica Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
16. September 2022
Rekreačné služby mesta Senica Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 197/22/PH - športová hala
Zmluva č. 29/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
27. September 2022
Hílek a spol. a.s. Zmluva o PV pre žiakov SOŠPRaSSe (šk.r.2022/2023)
Zmluva č. 32/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € HÍLEK a spol., a.s. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
28. September 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 1107142860 (na dobu neurčitú)
Dodatok č. 10 (Zmluva č. 33/2022/SOŠPRaSSe)
0,00 € Digi Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
30. September 2022
Magna Teplo Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok č. 11 (Zmluva č. 2/2020/SOŠPRaSSe)
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
3. Október 2022
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových a zrážkových vôd č.15/2022
Zmluva č. 34/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € ČOV Senica, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
6. Október 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre žiakov SOŠPRaSSe v šk.r. 2022/2023
Zmluva č. 35/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € EUROMAN s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
14. Október 2022
Dodatok č. 1 Rekreačné služby mesta Senica Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 197/22/PH - športová hala
Dodatok č. 12 (Zmluva č. 29/2022/SOŠPRaSSe)
0,00 € Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
21. Október 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
Zmluva č. 38/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € KOMENSKY, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
25. Október 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania TT - CAR Senica
Zmluva č. 39/2022/SOŠPRaSSe
0,00 € TT- CAR Senica, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica