Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
NAD-RESS Senica a. s. - Zmluva o prakt.vyučovania pre žiakov (do 31.05.2024)
Zmluva č. 41/2023/SOŠPRaSSe
0,00 € NAD-RESS a.s. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
28. September 2023
Dohoda o príležitostnom spoločnom VO
Zmluva č. 43/2023/SOŠPRaSSe
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
28. September 2023
Martin Rýzek - Autoservis - Zmluva o prakt.vyučovania pre žiakov (do 31.05.2024)
Zmluva č. 44/2023/SOŠPRaSSe
0,00 € Martin Rýzek - Autoservis Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
27. September 2023
RIKBA spol. s r. o. - Zmluva o prakt.vyučovania pre žiakov (do 31.05.2024)
Zmluva č. 42/2023/SOŠPRaSSe
0,00 € RIKBA spol. s r. o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
27. September 2023
EUROMAN s.r.o. - Zmluva o prakt.vyučovania pre žiakov (do 31.05.2024)
Zmluva č. 40/2023/SOŠPRaSSe
0,00 € EUROMAN s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
21. September 2023
STAVBY BAYER s.r.o.-Zmluva o prakt.vyučovania pre žiakov (do 31.05.2024)
Zmluva č. 37/2023/SOŠPRaSSe
0,00 € STAVBY BAYER s. r. o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
21. September 2023
MŰLLER INŠTAL Zmluva o prakt.vyučovania pre žiakov (do 31.05.2024)
Zmluva č. 38/2023/SOŠPRaSSe
0,00 € MŰLLER INŠTAL spol. s r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
21. September 2023
Alexander Tóth Zmluva o prakt.vyučovania pre žiakov (do 31.05.2024)
Zmluva č. 39/2023/SOŠPRaSSe
0,00 € Tóth Alexander Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
18. September 2023
Hílek a spol. a.s. Zmluva o prakt.vyučovania pre žiakov (do 31.05.2024)
Zmluva č. 33/2023/SOŠPRaSSe
0,00 € HÍLEK a spol., a.s. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
18. September 2023
Servisná zmluva o správe hardvéru, softvéru, kamerového systému a siete ATIS (18.09.2023-17.09.2024)
Zmluva č. 34/2023/SOŠPRaSSe
0,00 € Ing. Peter Švec - Atis Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
18. September 2023
Zmluva o nakladaní s osobnými údajmi ATIS (18.09.2023-17.09.2024)
Zmluva č. 35/2023/SOŠPRaSSe
0,00 € Ing. Peter Švec - Atis Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
18. September 2023
Obchodná akadémia - Zmluva o výpožičke č. 2/2023 telocvičňa (19.09.2023 - 30.06.2024)
Zmluva č. 36/2023/SOŠPRaSSe
3 770,00 € Obchodná akadémia Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
14. September 2023
Zmluva-COOP Jednota-poskytnutie praktického vyučovania (do 30.6.2024)
Zmluva č. 31/2023/SOŠPRaSSe
0,00 € COOP Jednota, Senica Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
14. September 2023
Darovacia zmluva COOP Jednota (do 30.6.2024)
Zmluva č. 32/2023/SOŠPRaSSe
0,00 € COOP Jednota, Senica Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
6. September 2023
Zmluva o dielo - debarierizácia
Zmluva č. 30/2023/SOŠPRaSSe
9 600,00 € APROREAL, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
5. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - IPBOZ ( od 04.09.2023 na dobu neurčitú )
Zmluva č. 29/2023/SOŠPRaSSe
0,00 € IPBOZ s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
6. Júl 2023
Zmluva o spolupráci - Sprostredkovateľská zmluva o ochrane osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
Zmluva č. 28/2023/SOŠPRaSSe
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
14. Jún 2023
STAVMAT STAVEBNINY rámcová kúpna zmluva č. 1742/01
Zmluva č. 27/2023/SOŠPRaSSe
0,00 € STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
9. Jún 2023
Osobnyudaj.sk dodatok k zmluve č. ZO/2019A11107-1 o zabezpečení výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
Dodatok č. 6 (Zmluva č. 19/2019/SOŠPRaSSe)
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
22. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Ing. Ján Kovár
Zmluva č. 25/2023/SOŠPRaSSe
75,00 € Kovár Ján, Ing. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica