Centrálny register zmlúv

Obec Koromľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. KRHZ-KE-VO-574/2022 - 491.53 kB
17/2022
46 242,60 € Ministerstvo vnútra SR Obec Koromľa, Koromľa 172
17. August 2022
Zmluva o prevode
19/2022
100,00 € DEUS Obec Koromľa, Koromľa 172
14. Júl 2022
Dodatok č.3
15/2022
0,00 € 1. východoslovenská OZV, s.r.o. Obec Koromľa, Koromľa 172
14. Júl 2022
Darovacia zmluva
14/2022
400,00 € Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Koromľa Obec Koromľa, Koromľa 172
11. Jún 2022
Darovacia zmluva
13/2022
500,00 € Roľnícke družstvo Koromľa Obec Koromľa, Koromľa 172
11. Jún 2022
Výroba pohľadníc obce Koromľa
12/2022
30,00 € Ondrej Krajňák Obec Koromľa, Koromľa 172
26. Máj 2022
Zmluva o výkone štatutárneho auditu na rok 2022
11/2022
480,00 € Ing. Marta Nachmanová Obec Koromľa, Koromľa 172
6. Máj 2022
Zmluva č. 322 0716 o poskytnutí dotácie
10/2022
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Koromľa, Koromľa 172
25. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070Z948
9/2022
15 000,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Koromľa, Koromľa 172