Centrálny register zmlúv

Obec Koromľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. September 2022
Zmluva o dielo č.01-2022
23/2022
358 165,01 € OP - Koromľa s.r.o Obec Koromľa, Koromľa 172
10. Október 2022
Zmluva o dielo
30/2022
212 449,01 € Ing. Peter Paulovčák - VODIP OP - Koromľa s.r.o
10. Október 2022
Kanalizácia Koromľa
31/2022
145 727,24 € TESAR - DACH s.r.o OP - Koromľa s.r.o
7. December 2023
Zmluva o dielo
40/2023
103 276,38 € Liprox s.r.o Obec Koromľa, Koromľa 172
20. Február 2024
Zmluva o dielo
41/2023
50 013,55 € OP - Koromľa s.r.o Obec Koromľa, Koromľa 172
17. August 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. KRHZ-KE-VO-574/2022 - 491.53 kB
17/2022
46 242,60 € Ministerstvo vnútra SR Obec Koromľa, Koromľa 172
22. November 2022
Darovacia zmluva
37/2022
46 242,60 € Ministerstvo vnútra SR Obec Koromľa, Koromľa 172
2. August 2023
Kúpna zmluva
28/2023
35 474,74 € Eurogastrop, s.r.o Obec Koromľa, Koromľa 172
3. Január 2023
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
46/2022
34 999,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Koromľa, Koromľa 172
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva
8/2024
34 558,00 € Unizdrav Prešov s.r.o Obec Koromľa, Koromľa 172
7. December 2023
Zmluva o poskytnutie regionálneho príspevku
39/2023
34 523,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Koromľa, Koromľa 172
1. Február 2023
Kúpna zmluva
5/2023
34 273,00 € Motor - Car Michalovce Obec Koromľa, Koromľa 172
25. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070Z948
9/2022
15 000,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Koromľa, Koromľa 172
2. November 2022
Darovacia zmluva
35/2022
14 359,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Koromľa, Koromľa 172
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
5/2024
11 000,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Obec Koromľa, Koromľa 172
17. August 2022
Dohoda č. 22/42/054/523
18/2022
6 812,28 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Koromľa, Koromľa 172
21. Október 2022
Dohoda 22/42/054/548
33/2022
6 812,28 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Koromľa, Koromľa 172
22. November 2022
Dohoda
38/2022
4 708,41 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Koromľa, Koromľa 172
8. September 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
24/2022
4 560,00 € Košický samosprávny kraj Obec Koromľa, Koromľa 172
6. Máj 2022
Zmluva č. 322 0716 o poskytnutí dotácie
10/2022
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Koromľa, Koromľa 172