Centrálny register zmlúv

Obec Koromľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2023
Zmluva o dielo
35/2023
18,00 € EP Protect s.r.o. Obec Koromľa, Koromľa 172
8. November 2023
Zmluva o poskytovaní elektronických služieb
34/2023
0,00 € LEKOS s.r.o Obec Koromľa, Koromľa 172
8. November 2023
Dohoda 23/42/054/1823
33/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Koromľa, Koromľa 172
8. November 2023
Dodatok č.2 k dohode 23/42/054/1279
32/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Koromľa, Koromľa 172
8. November 2023
Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov
31/2023
0,00 € Organika s.r.o. Obec Koromľa, Koromľa 172
8. November 2023
Kúpna zmluva
30/2023
0,00 € M.A.D.D. Fruit, s.r.o. Michalovce Obec Koromľa, Koromľa 172
8. November 2023
Zmluva o poskytovaní elektronických služieb
29/2023
0,00 € LEKOS s.r.o Obec Koromľa, Koromľa 172
2. August 2023
Kúpna zmluva
28/2023
35 474,74 € Eurogastrop, s.r.o Obec Koromľa, Koromľa 172
2. August 2023
Dodatok č. 1
27/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Koromľa, Koromľa 172
2. August 2023
Zmluva o výkone štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky na rok 2022
26/2023
480,00 € Ing. Marta Nachmanová Obec Koromľa, Koromľa 172
9. Máj 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
16/2023
29,00 € Komunálna poisťovňa Obec Koromľa, Koromľa 172
9. Máj 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
15/2023
690,00 € Komunálna poisťovňa Obec Koromľa, Koromľa 172
9. Máj 2023
Dohoda 23/42/054/683
14/2023
205,32 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Koromľa, Koromľa 172
9. Máj 2023
Zmluva o bezodplatnom poskytnutí tovaru
13/2023
0,00 € SR - Colný úrad Michalovce Obec Koromľa, Koromľa 172
9. Máj 2023
Poistná zmluva
25/2023
20,00 € Komunálna poisťovňa Obec Koromľa, Koromľa 172
9. Máj 2023
Zmluva č. 323 0740
24/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Koromľa, Koromľa 172
9. Máj 2023
Darovacia zmluva
23/2023
0,00 € Štatisticky úrad SR Obec Koromľa, Koromľa 172
9. Máj 2023
Dodatok č.5
17/2023
0,00 € 1. východoslovenská OZV, s.r.o. Obec Koromľa, Koromľa 172
9. Máj 2023
Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky
18/2023
0,00 € LEKOS s.r.o Obec Koromľa, Koromľa 172
9. Máj 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
19/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Koromľa, Koromľa 172