Centrálny register zmlúv

Obec Koromľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2023
Zmluva o servis
20/2023
0,00 € Ares spol,s.r.o Obec Koromľa, Koromľa 172
9. Máj 2023
Dohoda 23/42/054/1279
21/2023
684,60 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Koromľa, Koromľa 172
9. Máj 2023
Dodatok č.1 k dohode 23/42/054/683
22/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Koromľa, Koromľa 172
2. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní elektronických služieb
10/2023
0,00 € LEKOS s.r.o Obec Koromľa, Koromľa 172
2. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
12/2023
150,00 € RZ pri ZŠ s MŠ, Porúbka č. 20 Obec Koromľa, Koromľa 172
2. Marec 2023
Príloha č.4
11/2023
0,00 € Fura s.r.o. Obec Koromľa, Koromľa 172
8. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
9/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky Obec Koromľa, Koromľa 172
8. Február 2023
Zmluva o praktickej výučbe
8/2023
0,00 € Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Obec Koromľa, Koromľa 172
8. Február 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
7/2023
149,06 € Komunálna poisťovňa Obec Koromľa, Koromľa 172
8. Február 2023
Havarijné poistenie motorových vozidiel
6/2023
669,02 € Komunálna poisťovňa Obec Koromľa, Koromľa 172
1. Február 2023
Zmluva o dielo
3/2023
100,00 € Ing. Marcela Lechmanová Obec Koromľa, Koromľa 172
1. Február 2023
Kúpna zmluva
5/2023
34 273,00 € Motor - Car Michalovce Obec Koromľa, Koromľa 172
1. Február 2023
Dohoda
4/2023
0,00 € V a V Akademy, s.r.o. Obec Koromľa, Koromľa 172
3. Január 2023
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
46/2022
34 999,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Koromľa, Koromľa 172
20. Január 2023
Kúpna zmluva
2/2023
1,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Obec Koromľa, Koromľa 172
3. Január 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
45/2022
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Koromľa, Koromľa 172
15. December 2022
Zmluva o dielo
44/2022
0,00 € Roľnícke družstvo Koromľa Obec Koromľa, Koromľa 172
15. December 2022
Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky
43/2022
0,00 € LEKOS s.r.o Obec Koromľa, Koromľa 172
15. December 2022
Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky
42/2022
0,00 € LEKOS s.r.o Obec Koromľa, Koromľa 172
15. December 2022
Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky
41/2022
0,00 € LEKOS s.r.o Obec Koromľa, Koromľa 172