Centrálny register zmlúv

Obec Koromľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Júl 2022
Dodatok č.3
15/2022
0,00 € 1. východoslovenská OZV, s.r.o. Obec Koromľa, Koromľa 172
17. August 2022
Zmluva o poskytovaní bankových prevodov a služieb
20/2022
0,00 € Prima banka Obec Koromľa, Koromľa 172
31. August 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo
22/20202
0,00 € Ing. Peter Paulovčák - VODIP Obec Koromľa, Koromľa 172
12. September 2022
Dohoda §12
26/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Koromľa, Koromľa 172
12. September 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu
25/2022
0,00 € BM WORK AGENCY, s.r.o Obec Koromľa, Koromľa 172
29. September 2022
Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky
28/2022
0,00 € LEKOS s.r.o Obec Koromľa, Koromľa 172
21. Október 2022
Dohoda § 10
32/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Koromľa, Koromľa 172
2. November 2022
Dodatok
36/2022
0,00 € M.A.D.D. Fruit, s.r.o. Michalovce Obec Koromľa, Koromľa 172
22. November 2022
Dodatok č.1
1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Koromľa, Koromľa 172
15. December 2022
Zmluva o dielo
44/2022
0,00 € Roľnícke družstvo Koromľa Obec Koromľa, Koromľa 172
15. December 2022
Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky
43/2022
0,00 € LEKOS s.r.o Obec Koromľa, Koromľa 172
15. December 2022
Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky
42/2022
0,00 € LEKOS s.r.o Obec Koromľa, Koromľa 172
15. December 2022
Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky
41/2022
0,00 € LEKOS s.r.o Obec Koromľa, Koromľa 172
3. Január 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
45/2022
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Koromľa, Koromľa 172
1. Február 2023
Dohoda
4/2023
0,00 € V a V Akademy, s.r.o. Obec Koromľa, Koromľa 172
8. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
9/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky Obec Koromľa, Koromľa 172
8. Február 2023
Zmluva o praktickej výučbe
8/2023
0,00 € Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Obec Koromľa, Koromľa 172
2. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní elektronických služieb
10/2023
0,00 € LEKOS s.r.o Obec Koromľa, Koromľa 172
2. Marec 2023
Príloha č.4
11/2023
0,00 € Fura s.r.o. Obec Koromľa, Koromľa 172
9. Máj 2023
Zmluva o bezodplatnom poskytnutí tovaru
13/2023
0,00 € SR - Colný úrad Michalovce Obec Koromľa, Koromľa 172