Centrálny register zmlúv

Obec Chmeľová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb
20022/28
0,00 € Fúra s.r.o. Obec Chmeľová
6. December 2022
Zmluva o audítorskej činnosti
2022/29
1 080,00 € EKONAUDIT SERVICES s.r.o. Obec Chmeľová
22. November 2022
Kúpna zmluva
2022/27
1 730,00 € Obec Chmeľová Dušan Dulina, Katarína Dulinová
16. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2022
2022/26
500,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Chmeľová Obec Chmeľová
10. November 2022
Zámenná zmluva
2022/25
0,00 € Ladilav Kruško,Dana Krušková Obec Chmeľová
6. November 2022
Zmluva č. POD 29/2022
2022/22
5 082,50 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Chmeľová
6. November 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. POD 29/2022
2022/23
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Chmeľová
6. November 2022
Zmluva o dielo č. 18/2022/SMC
2022/24
8 400,00 € Slovak Medical Company ,a.s. Obec Chmeľová
25. Október 2022
Kúpna zmluva
2022/21
100,00 € Obec Chmeľová Anežka Straková,Marián Straka, Ľubica Straková
23. Október 2022
Zmluva o garantovanom účte
2022/20
0,00 € Prima Banka Slovensko,a.s Obec Chmeľová
16. Október 2022
Zmluva o prenájme priestorov
2022/19
0,00 € Pre House s.r.o. Obec Chmeľová
11. Október 2022
Dodatok č.1 k návrhu na vklad a ku Zámennej zmluve zo dňa 15.7.2022
2022/17
0,00 € Vladimír Pidaný,Mária Pidaná Obec Chmeľová
11. Október 2022
Zmluva o ťažbe dreva- M.Tančin
2022/18
3 444,00 € Marián Tančin Obec Chmeľová
7. Október 2022
Dodatok č.1 k zmluve č.2022/09
2022/16
0,00 € Milan Billý Obec Chmeľová
21. September 2022
Zámenná zmluva
2022/14
0,00 € Mgr.Jozef Lisný Obec Chmeľová
21. September 2022
Poistná zmluva
2022/15
56,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Chmeľová
14. September 2022
Zámenná zmluva
2022/13
0,00 € Ing.Jozef Greňo Obec Chmeľová
22. August 2022
Dodatok č.2 k zmluve č.11/2020
2022/11
0,00 € Fúra s.r.o. Obec Chmeľová
26. Júl 2022
Kúpna zmluva č.2420728436
2022/10
240,00 € O2 Slovakia s.r.o. Obec Chmeľová
23. Júl 2022
Zámenná zmluva na pozemok č.1
2022/08
0,00 € Vladimír Pidaný,Mária Pidaná Obec Chmeľová