Centrálny register zmlúv

Obec Chmeľová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2022
Zmluva o dielo-Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
2022/03
36 277,75 € Janusz Michal Iwanski Obec Chmeľová
6. November 2022
Zmluva o dielo č. 18/2022/SMC
2022/24
8 400,00 € Slovak Medical Company ,a.s. Obec Chmeľová
11. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091DBD5-91-108
7 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Chmeľová
6. November 2022
Zmluva č. POD 29/2022
2022/22
5 082,50 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Chmeľová
1. Jún 2022
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov č.22/34/054/175
2022/05
4 584,68 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov Obec Chmeľová
11. Október 2022
Zmluva o ťažbe dreva- M.Tančin
2022/18
3 444,00 € Marián Tančin Obec Chmeľová
15. Máj 2022
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR
2022/04
3 000,00 € DPO SR Obec Chmeľová
5. Máj 2023
ZMLUVA č. 323 0829 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
2023/11
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Chmeľová
19. December 2022
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti
31/2022
2 826,84 € Obec Chmeľová Mária Ž e l e z n á, rod. Dzubáková
22. November 2022
Kúpna zmluva
2022/27
1 730,00 € Obec Chmeľová Dušan Dulina, Katarína Dulinová
2. Február 2023
Zmluva o prenajme
2023/3
1 290,00 € Martin Dušenka,Júlia Mikolajová Obec Chmeľová
7. Marec 2023
Zmluva o p o s k y t n u t í dotácie č. 1/2023
2023/7
1 250,00 € Obec Chmeľová Gréckokatolícka cirkev, farnosť Chmeľová
6. December 2022
Zmluva o audítorskej činnosti
2022/29
1 080,00 € EKONAUDIT SERVICES s.r.o. Obec Chmeľová
21. Február 2023
Mandátna zmluva č.3/2023
2023/4
1 000,00 € Ing.Iveta Sabaková Obec Chmeľová
22. Marec 2023
ZMLUVA o poskytnutí finančných prostriedkov(dotácie) na činnosť centra voľného času, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Chmeľová
2023/9
650,00 € Obec Chmeľová Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny
16. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2022
2022/26
500,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Chmeľová Obec Chmeľová
6. Apríl 2023
Register obchodných spoločnosti s.r.o.- zmluva
2023/10
312,00 € Register obchodných spoločností s.r.o. Obec Chmeľová
1. Február 2023
Zmluva o reklame
2023/1
300,00 € Profesionálny register s.r.o. Obec Chmeľová
26. Júl 2022
Kúpna zmluva č.2420728436
2022/10
240,00 € O2 Slovakia s.r.o. Obec Chmeľová
8. Január 2023
Návrh poistnej zmluvy číslo 1248112126
2022/33
147,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Chmeľová