Centrálny register zmlúv

Obec Chmeľová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2022
Zmluva o odchyte túlavých zvierat
2022/06
0,00 € Občianske združenie Druhá šanca Obec Chmeľová
23. Júl 2022
Zámenná zmluva na pozemok č.1
2022/08
0,00 € Vladimír Pidaný,Mária Pidaná Obec Chmeľová
23. Júl 2022
Zmluva o ťažbe dreva
2022/9
0,00 € Milan Bilý Obec Chmeľová
22. August 2022
Dodatok č.2 k zmluve č.11/2020
2022/11
0,00 € Fúra s.r.o. Obec Chmeľová
14. September 2022
Zámenná zmluva
2022/13
0,00 € Ing.Jozef Greňo Obec Chmeľová
21. September 2022
Zámenná zmluva
2022/14
0,00 € Mgr.Jozef Lisný Obec Chmeľová
7. Október 2022
Dodatok č.1 k zmluve č.2022/09
2022/16
0,00 € Milan Billý Obec Chmeľová
11. Október 2022
Dodatok č.1 k návrhu na vklad a ku Zámennej zmluve zo dňa 15.7.2022
2022/17
0,00 € Vladimír Pidaný,Mária Pidaná Obec Chmeľová
16. Október 2022
Zmluva o prenájme priestorov
2022/19
0,00 € Pre House s.r.o. Obec Chmeľová
23. Október 2022
Zmluva o garantovanom účte
2022/20
0,00 € Prima Banka Slovensko,a.s Obec Chmeľová
6. November 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. POD 29/2022
2022/23
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Chmeľová
10. November 2022
Zámenná zmluva
2022/25
0,00 € Ladilav Kruško,Dana Krušková Obec Chmeľová
6. December 2022
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb
20022/28
0,00 € Fúra s.r.o. Obec Chmeľová
2. Február 2023
Zmluva o prenajme priestorov - dodatok č.1
2023/2
0,00 € Obec Chmeľová PREHOUSE s.r.o.
28. Február 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky DEUS
2023/05
0,00 € DataCentrum elektronízácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Chmeľová
28. Február 2023
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného odpadu
2023/06
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Chmeľová
14. Marec 2023
DODATOK Č. 5 k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV
2023/8
0,00 € NATUR-PACK, a.s., Obec Chmeľová
17. Máj 2023
Zmluva o ťažbe dreva- M.Tančin
2023/12
0,00 € Michael TANČIN Obec Chmeľová
23. Júl 2023
Zmluva o zhotovení a prenájme Web stránky
2023/13
0,00 € Dobraobec.s.r.o. Obec Chmeľová
23. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nen.fin.príspevku
2023/14
0,00 € Ministerstvo nvestícií,reg.rozvoja SR Obec Chmeľová