Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Chmeľová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpami z neobalových výrobkov
7/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Chmeľová
5. Apríl 2024
Dodatok 2/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dodatok 2/2024
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Chmeľová
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
3240841
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Chmeľová
19. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
18/03/2024
0,00 € Obec Chmeľová MUDr. Jaroslav Petrišin a MUDr. Miroslava Petrišinová
15. Marec 2024
ZMLUVA MT FORESTRY s.r.o.
15/03/2024
0,00 € MT FORESTRY s.r.o. Obec Chmeľová
7. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných doveryhodných služieb
2595/2024
0,00 € Národná agentúra pre siet'ové a elektronické služby Obec Chmeľová
7. Marec 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20207732
0,00 € Národná agentúra pre a elektronické služby Obec Chmeľová
13. Február 2024
Zmluva o grantovom účte
55/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Chmeľová
7. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo o zmluve o poskytovaní služieb
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo o zmluve o poskytovaní služieb
0,00 € Dobraobec Digital s.r.o. Obec Chmeľová
6. December 2023
Zmluva č. 231334 08U03
231334 08U03
0,00 € Environmentálny fond Obec Chmeľová
27. November 2023
DOHODA č. 23/34/010/53
2023/27
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov Obec Chmeľová
27. November 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024
2023/26
0,00 € Mesto Bardejov Obec Chmeľová
14. November 2023
Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladia s odpadmi
2023/25
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Chmeľová
13. November 2023
Zmluva o audítorskej činnosti
2023/24
0,00 € EKONAUDIT SERVICES, s.r.o. Obec Chmeľová
8. November 2023
Kúpna zmluva
2023/23
0,00 € Jozef Pavúk, rod. Pavúk, Mária Pavúková, rod. Juristová Obec Chmeľová
31. Október 2023
Kúpna zmluv - č. 2023/22
2023/22
0,00 € MK TRAKTOR s.r.o. Obec Chmeľová
25. Október 2023
Zmluva o dielo
25/10/2023
0,00 € Dobraobec s.r.o. Obec Chmeľová
25. Október 2023
Zmluva o grantovom účte
25/10/2023/1
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s., Obec Chmeľová
25. Október 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
25/10/2023/2
0,00 € Ing. Polák Jozef Obec Chmeľová
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služby č. 1/2023
1/2023
0,00 € Mária Močošková Obec Chmeľová