Centrálny register zmlúv

Obec Chmeľová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091DBD5-91-108
7 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Chmeľová
24. Júl 2023
Zmluva o ťažbe dreva
2023/15
0,00 € Ing. Daniel Rimarčík - TREES Obec Chmeľová
23. Júl 2023
Zmluva o zhotovení a prenájme Web stránky
2023/13
0,00 € Dobraobec.s.r.o. Obec Chmeľová
23. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nen.fin.príspevku
2023/14
0,00 € Ministerstvo nvestícií,reg.rozvoja SR Obec Chmeľová
17. Máj 2023
Zmluva o ťažbe dreva- M.Tančin
2023/12
0,00 € Michael TANČIN Obec Chmeľová
5. Máj 2023
ZMLUVA č. 323 0829 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
2023/11
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Chmeľová
6. Apríl 2023
Register obchodných spoločnosti s.r.o.- zmluva
2023/10
312,00 € Register obchodných spoločností s.r.o. Obec Chmeľová
22. Marec 2023
ZMLUVA o poskytnutí finančných prostriedkov(dotácie) na činnosť centra voľného času, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Chmeľová
2023/9
650,00 € Obec Chmeľová Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny
14. Marec 2023
DODATOK Č. 5 k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV
2023/8
0,00 € NATUR-PACK, a.s., Obec Chmeľová
7. Marec 2023
Zmluva o p o s k y t n u t í dotácie č. 1/2023
2023/7
1 250,00 € Obec Chmeľová Gréckokatolícka cirkev, farnosť Chmeľová
28. Február 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky DEUS
2023/05
0,00 € DataCentrum elektronízácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Chmeľová
28. Február 2023
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného odpadu
2023/06
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Chmeľová
21. Február 2023
Mandátna zmluva č.3/2023
2023/4
1 000,00 € Ing.Iveta Sabaková Obec Chmeľová
2. Február 2023
Zmluva o prenajme priestorov - dodatok č.1
2023/2
0,00 € Obec Chmeľová PREHOUSE s.r.o.
2. Február 2023
Zmluva o prenajme
2023/3
1 290,00 € Martin Dušenka,Júlia Mikolajová Obec Chmeľová
1. Február 2023
Zmluva o reklame
2023/1
300,00 € Profesionálny register s.r.o. Obec Chmeľová
8. Január 2023
Návrh poistnej zmluvy číslo 1248112126
2022/33
147,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Chmeľová
8. Január 2023
Návrh poistnej zmluvy číslo 1248112129
2022/34
29,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Chmeľová
19. December 2022
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti
31/2022
2 826,84 € Obec Chmeľová Mária Ž e l e z n á, rod. Dzubáková
12. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
2022/30
100,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Chmeľová