Centrálny register zmlúv

Obec Ráztočno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní kontajnerov
15/2023
60,00 € TextilEco a.s. organizačná zložka Obec Ráztočno
29. November 2023
Zaradenie motorového vozidla do PZP
16/2023
100,00 € Union posťovňa,a.s. Obec Ráztočno
29. November 2023
Zaradenie motorového vozidla do PZP - príves
17/2023
14,50 € Union posťovňa,a.s. Obec Ráztočno
29. November 2023
Dodávateľsko-odberateľská zmluva
18/2023
0,00 € Obec Jalovec Obec Ráztočno
29. November 2023
Dodávateľsko-odberateľská zmluva
19/2023
0,00 € Obec Malá Čausa Obec Ráztočno
29. November 2023
Dodávateľsko-odberateľská zmluva
20/2023
0,00 € Obec Veľká Čausa Obec Ráztočno
29. November 2023
Dohoda č. 23/12/010/47
21/2023
0,00 € UPSVaR Prievidza Obec Ráztočno
21. November 2023
Zmluva o dielo
14/2023
20 006,53 € FLORA SERVICE GROUP, s.r.o. Obec Ráztočno
30. Október 2023
Zmluva č.: TN -57-2309-555 o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
13/2023
50,40 € GET PROFI, s.r.o., Veľký Folkmar Obec Ráztočno
31. Júl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy: IROP-Z302091DFD5-91-108
12/2023
15 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Ráztočno
2. Máj 2023
Zmluva č. 3230441 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO
11/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Obec Ráztočno
26. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Ráztočno v roku 2023 D2/2023
10/2023
200,00 € Tanečná skupina DAZYA Obec Ráztočno
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
9/2023
0,00 € Futbalový klub Hajskala Obec Ráztočno
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Ráztočno v roku 2023 D1/2023
8/2023
200,00 € Tanečná skupina VOLCANO Obec Ráztočno
12. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Ráztočno v roku 2023
7/2023
300,00 € Patrik Ficel Obec Ráztočno
3. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
6/2023
0,00 € Ľubomír Ludvik WINDOORS Obec Ráztočno
22. Marec 2023
Dodatok č.1 k ZAMENNEJ ZMLUVE
5/2023
0,00 € Dalibor Marko a Milena Marková Obec Ráztočno
21. Marec 2023
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 78900823
2/2023
135,89 € Union posťovňa,a.s. Obec Ráztočno
21. Marec 2023
PZ č. 11-921-72900763
3/2023
92,00 € Union posťovňa,a.s. Obec Ráztočno
21. Marec 2023
PZ č. 11-921-72900763
4/2023
21,00 € Union posťovňa,a.s. Obec Ráztočno