Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Ráztočno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2024
Zmluva o dodávke plynu
11/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Obec Ráztočno
23. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 5151054166
18/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Obec Ráztočno
12. Jún 2024
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí NFP
15/2024
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Ráztočno
12. Jún 2024
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K711
16/2024
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Ráztočno
12. Jún 2024
Zmluva o dielo
17/2024
100 120,16 € Superyde Group Lučenec s.r.o. Obec Ráztočno
4. Jún 2024
Mandátna zmluva na výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania
12/2024
100,00 € VEROBS s.r.o. Obec Ráztočno
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/576
13/2024
6 000,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Obec Ráztočno
4. Jún 2024
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
14/2024
23,40 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Ráztočno
9. Máj 2024
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
10/2024
45,00 € Komunálna poisťovňa, a.s Obec Ráztočno
8. Máj 2024
DOHODA číslo: 2024/TN/021
8/2024
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Ráztočno
8. Máj 2024
Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku
9/2024
0,00 € OZ Pomoc psíkom Obec Ráztočno
6. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávanie certifikátov č. 202403261
7/2024
0,00 € Disig a.s. Obec Ráztočno
10. Apríl 2024
Kúpna zmluva
5/2024
90,00 € Ing. Vladislav Chudý a Ing. Alexandra Chudá Obec Ráztočno
10. Apríl 2024
Kúpna zmluva
6/2024
60,00 € Ing. Vladislav Chudý a Ing. Alexandra Chudá Obec Ráztočno
2. Apríl 2024
Dohoda č. 24/12/054/23
4/2024
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prievidza Obec Ráztočno
24. Marec 2024
Zmluva č. 324 0447 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO
2/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Obec Ráztočno
24. Marec 2024
Dodatok k zmluve ZBA1026201510
3/2024
0,00 € Envi-Pak a.s. Obec Ráztočno
15. Február 2024
Kúpna zmluva
1/2024
660,00 € Ľuboš Šimora a Alena Melišková Obec Ráztočno
21. November 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní kontajnerov
15/2023
60,00 € TextilEco a.s. organizačná zložka Obec Ráztočno
29. November 2023
Zaradenie motorového vozidla do PZP
16/2023
100,00 € Union posťovňa,a.s. Obec Ráztočno