Centrálny register zmlúv

Obec Ráztočno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2022
KÚPNA ZMLUVA
25/2022
15 225,00 € Zuzana Melišková a Peter Meliško Obec Ráztočno
3. Október 2022
Zmluva o nájme
20/2022
300,00 € Iveta Vachová, rod. Ficelová Obec Ráztočno
3. Október 2022
ZMLUVA O DIELO
21/2022
0,00 € SLÁVIK – AGRO, s.r.o. Obec Ráztočno
3. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
22/2022
20 000,00 € Slovenska agentúra životného prostredia Obec Ráztočno
11. August 2022
Zmluva o dielo
19/2022
0,00 € BD STAVBY s.r.o. Obec Ráztočno
17. Júl 2022
Zmluva č. 2022/0617 o poskytnutí dotácie
18/2022
800,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Obec Ráztočno
14. Júl 2022
Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb
17/2022
0,00 € ASSP s.r.o. Obec Ráztočno
20. Jún 2022
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby ZŠ Ráztočno rekonštrukcia kotolne
16/2022
175 386,07 € BENY-STAV Prievidza s.r.o. Obec Ráztočno
24. Máj 2022
Kúpna zmluva
14/2022
70,00 € Ondrej Ulbrik Obec Ráztočno
24. Máj 2022
Kúpna zmluva
15/2022
Doplnená
335,00 € Bytové družstvo Ráztočno Obec Ráztočno
22. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ráztočno v roku 2022 č. D3/2022
12/2022
0,00 € Tanečná skupina DAZYA Obec Ráztočno
22. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ráztočno v roku 2022 č. D4/2022
13/2022
0,00 € Patrik Ficel Obec Ráztočno
18. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ráztočno v roku 2022
10/2022
300,00 € Tanečná skupina VOLCANO Obec Ráztočno
18. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ráztočno v roku 2022
11/2022
200,00 € CVČ Handlová Obec Ráztočno
15. Máj 2022
Dodatok č. 4 k zmluve o NFP
9/2022
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Obec Ráztočno
9. Máj 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. p.: KRHZ-TN-VO-230-039/2022
6/2022
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Ráztočno
9. Máj 2022
KÚPNA ZMLUVA
7/2022
0,00 € Dalibor Marko a manželka Milena Marková, rod. Uhliarová Obec Ráztočno
9. Máj 2022
ZÁMENNÁ ZMLUVA
8/2022
0,00 € Dalibor Marko a manželka Milena Marková, rod. Uhliarová Obec Ráztočno
4. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom
4/2022
0,00 € INTA, s. r. o. Obec Ráztočno
4. Máj 2022
Zmluva č. 3220403 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
5/2022
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Ráztočno