Centrálny register zmlúv

Obec Ráztočno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom
4/2022
0,00 € INTA, s. r. o. Obec Ráztočno
4. Máj 2022
Zmluva č. 3220403 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
5/2022
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Ráztočno
9. Máj 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. p.: KRHZ-TN-VO-230-039/2022
6/2022
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Ráztočno
9. Máj 2022
KÚPNA ZMLUVA
7/2022
0,00 € Dalibor Marko a manželka Milena Marková, rod. Uhliarová Obec Ráztočno
9. Máj 2022
ZÁMENNÁ ZMLUVA
8/2022
0,00 € Dalibor Marko a manželka Milena Marková, rod. Uhliarová Obec Ráztočno
15. Máj 2022
Dodatok č. 4 k zmluve o NFP
9/2022
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Obec Ráztočno
22. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ráztočno v roku 2022 č. D3/2022
12/2022
0,00 € Tanečná skupina DAZYA Obec Ráztočno
22. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ráztočno v roku 2022 č. D4/2022
13/2022
0,00 € Patrik Ficel Obec Ráztočno
14. Júl 2022
Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb
17/2022
0,00 € ASSP s.r.o. Obec Ráztočno
11. August 2022
Zmluva o dielo
19/2022
0,00 € BD STAVBY s.r.o. Obec Ráztočno
3. Október 2022
ZMLUVA O DIELO
21/2022
0,00 € SLÁVIK – AGRO, s.r.o. Obec Ráztočno
2. November 2022
DOHODA č..22/12/010/12
23/2022
Doplnená
0,00 € UPSVaR Prievidza Obec Ráztočno
2. November 2022
DOHODA č..22/12/012/14
24/2022
0,00 € UPSVaR Prievidza Obec Ráztočno
20. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
27/2022
0,00 € DEUS Obec Ráztočno
28. December 2022
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20196797
28/2022
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Ráztočno
22. Marec 2023
Dodatok č.1 k ZAMENNEJ ZMLUVE
5/2023
0,00 € Dalibor Marko a Milena Marková Obec Ráztočno
3. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
6/2023
0,00 € Ľubomír Ludvik WINDOORS Obec Ráztočno
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
9/2023
0,00 € Futbalový klub Hajskala Obec Ráztočno
18. Marec 2023
Poistka číslo 9060257571
31/2022
17,88 € UNIQA poišťovňa Obec Ráztočno
21. Marec 2023
PZ č. 11-921-72900763
4/2023
21,00 € Union posťovňa,a.s. Obec Ráztočno