Centrálny register zmlúv

Obec Ráztočno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2022
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby ZŠ Ráztočno rekonštrukcia kotolne
16/2022
175 386,07 € BENY-STAV Prievidza s.r.o. Obec Ráztočno
3. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
22/2022
20 000,00 € Slovenska agentúra životného prostredia Obec Ráztočno
18. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
26/2022
19 200,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Ráztočno
31. Júl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy: IROP-Z302091DFD5-91-108
12/2023
15 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Ráztočno
2. November 2022
KÚPNA ZMLUVA
25/2022
15 225,00 € Zuzana Melišková a Peter Meliško Obec Ráztočno
2. Máj 2023
Zmluva č. 3230441 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO
11/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Obec Ráztočno
17. Júl 2022
Zmluva č. 2022/0617 o poskytnutí dotácie
18/2022
800,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Obec Ráztočno
7. Marec 2023
Zmluva o spoluprácií
29/2022
783,22 € JEEL s.r.o. Obec Ráztočno
1. Marec 2023
Servisná zmluva
1/2023
720,00 € LED-SERVICE s.r.o Obec Ráztočno
24. Máj 2022
Kúpna zmluva
15/2022
Doplnená
335,00 € Bytové družstvo Ráztočno Obec Ráztočno
18. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ráztočno v roku 2022
10/2022
300,00 € Tanečná skupina VOLCANO Obec Ráztočno
3. Október 2022
Zmluva o nájme
20/2022
300,00 € Iveta Vachová, rod. Ficelová Obec Ráztočno
12. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Ráztočno v roku 2023
7/2023
300,00 € Patrik Ficel Obec Ráztočno
18. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ráztočno v roku 2022
11/2022
200,00 € CVČ Handlová Obec Ráztočno
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Ráztočno v roku 2023 D1/2023
8/2023
200,00 € Tanečná skupina VOLCANO Obec Ráztočno
26. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Ráztočno v roku 2023 D2/2023
10/2023
200,00 € Tanečná skupina DAZYA Obec Ráztočno
18. Marec 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 2408830862
30/2022
147,16 € Generali poisťovňa Obec Ráztočno
21. Marec 2023
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 78900823
2/2023
135,89 € Union posťovňa,a.s. Obec Ráztočno
21. Marec 2023
PZ č. 11-921-72900763
3/2023
92,00 € Union posťovňa,a.s. Obec Ráztočno
24. Máj 2022
Kúpna zmluva
14/2022
70,00 € Ondrej Ulbrik Obec Ráztočno