Centrálny register zmlúv

Obec Žlkovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
03/2022
1 000,00 € občianske združenie ZUKOVEC Obec Žlkovce
20. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
04/2022
1 500,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Žlkovce Obec Žlkovce
16. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia
02/2022
80,00 € Rímska únia rádu sv. Uršule, Uršulínska 3, 821 04 Bratislava Obec Žlkovce
7. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
2022/OBC/R/K/HC/0245
500,00 € Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava Obec Žlkovce
10. Máj 2022
Zmluva o inzercii
961220079
135,36 € REGIONPRESS, s.r.o. Obec Žlkovce