Centrálny register zmlúv

Obec Žlkovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. November 2022
Darovacia zmluva
ZM-61-22-1-00374-00010
10 000,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Obec Žlkovce
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU
309070DNH6
8 628,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Obec Žlkovce
26. Január 2024
Zmluva o servise a údržbe (EZS a CCTV)
01/24
1 608,00 € Miroslav Hulvan - MH ALARMS, 920 01 Hlohovec, Šomodská 4138/36 Obec Žlkovce
20. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
04/2022
1 500,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Žlkovce Obec Žlkovce
26. Júl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
02/2023
1 500,00 € ZO JDS Žlkovce, Žlkovce 74, 920 42 Obec Žlkovce
4. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
05/2023
1 500,00 € občianske združenie ZUKOVEC, Žlkovce 158, 92042 Obec Žlkovce
29. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
04/2024
1 500,00 € občianske združenie ZUKOVEC, Žlkovce 158, 92042 Obec Žlkovce
29. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
03/2024
1 500,00 € ZO JDS Žlkovce, Žlkovce 74, 920 42 Obec Žlkovce
4. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
NP 001/2023
1 200,00 € Humanus, n.o., Nábrežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec Obec Žlkovce
31. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
05/2024
1 200,00 € Stredisko Evanjelickej Diakonie, Nám. SNP 7, Trnava, prevádzka : Kalinčiakova 45, Trnava Obec Žlkovce
20. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
03/2022
1 000,00 € občianske združenie ZUKOVEC Obec Žlkovce
26. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
06/2024
1 000,00 € Cyklistický klub Olympik Trnava, Hospodárska 70, 917 01 Trnava Obec Žlkovce
15. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
02/2024
990,00 € PROGRANT, s. r. o., Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava Obec Žlkovce
2. Január 2023
MANDÁTNA ZMLUVA
1200222022
900,00 € CEVEO, s.r.o., 94 Lipovník 956 01 Obec Žlkovce
11. Júl 2023
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 117VO/03/2023/EL-KSVO
117VO/03/2023/EL-KSVO
720,00 € KOMUNAL SERVIS – Verejné obstarávanie, s.r.o., Mládežnícka 24, 934 01 Levice Obec Žlkovce
16. Január 2024
Kúpna zmluva
01/2024
616,00 € Ing. Vladimír Daniška PhD. a manželka Ing. Mária Danišková Obec Žlkovce
7. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
2022/OBC/R/K/HC/0245
500,00 € Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava Obec Žlkovce
22. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
001/2023
500,00 € Cyklistický klub Olympik Trnava Obec Žlkovce
4. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
04/2023
500,00 € HORNÉ HÚŠČIE 3D, Nám. M.R.Štefánika 524/19, 90701 Myjava Obec Žlkovce
10. Máj 2024
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
tz2024-05-03mg2
228,00 € TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 STUPAVA Obec Žlkovce