Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Žlkovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
06/2024
1 000,00 € Cyklistický klub Olympik Trnava, Hospodárska 70, 917 01 Trnava Obec Žlkovce
31. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
05/2024
1 200,00 € Stredisko Evanjelickej Diakonie, Nám. SNP 7, Trnava, prevádzka : Kalinčiakova 45, Trnava Obec Žlkovce
29. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
04/2024
1 500,00 € občianske združenie ZUKOVEC, Žlkovce 158, 92042 Obec Žlkovce
29. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
03/2024
1 500,00 € ZO JDS Žlkovce, Žlkovce 74, 920 42 Obec Žlkovce
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU
309070DNH6
8 628,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Obec Žlkovce
15. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
02/2024
990,00 € PROGRANT, s. r. o., Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava Obec Žlkovce
10. Máj 2024
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
tz2024-05-03mg2
228,00 € TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 STUPAVA Obec Žlkovce
20. Február 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
DOD01/2024
0,00 € Ing. Vladimír Daniška PhD. a manželka Ing. Mária Danišková Obec Žlkovce
26. Január 2024
Zmluva o servise a údržbe (EZS a CCTV)
01/24
1 608,00 € Miroslav Hulvan - MH ALARMS, 920 01 Hlohovec, Šomodská 4138/36 Obec Žlkovce
16. Január 2024
Kúpna zmluva
01/2024
616,00 € Ing. Vladimír Daniška PhD. a manželka Ing. Mária Danišková Obec Žlkovce
3. Január 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
Z-O/2024/TZKO/422
0,00 € OZV ELEKOS, Párovská 44, 949 01 Nitra Obec Žlkovce
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
07/2023
154,17 € Dagmara Beléková Obec Žlkovce
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
08/2023
158,68 € Jozef Šimek a manželka Dana Šimeková Obec Žlkovce
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
09/2023
154,17 € Jarmila Borovská Obec Žlkovce
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
10/2023
159,46 € Eva Paríšková Obec Žlkovce
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
11/2023
151,66 € Bystrík Magula a manželka Zuzana Magulová Obec Žlkovce
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
12/2023
80,86 € Andrea Hudzovičová Obec Žlkovce
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
13/2023
154,17 € Anna Nemečková Obec Žlkovce
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
14/2023
158,68 € Ivan Farkaš a manželka Miroslava Farkašová Obec Žlkovce
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
15/2023
154,17 € Rastislav Hudzovič a manželka Zuzana Hudzovičová Obec Žlkovce