Centrálny register zmlúv

Obec Žlkovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
16/2023
159,46 € Jozef Klieštinec a manželka Jana Klieštincová Obec Žlkovce
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
17/2023
152,21 € Viktor Kauzal a manželka Darina Kauzalová Obec Žlkovce
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
06/2023
80,91 € Veronika Čeligová Obec Žlkovce
30. November 2023
ZMLUVA č. KB/ ZO/2023MKB15413-2 O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB MANAŽÉRA KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI
KB/ ZO/2023MKB15413-2
42,00 € Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01 Obec Žlkovce
31. Október 2023
Zmluva o dodávke elektriny
3222/2023
0,00 € Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany Obecný úrad Žlkovce
4. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
05/2023
1 500,00 € občianske združenie ZUKOVEC, Žlkovce 158, 92042 Obec Žlkovce
4. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
04/2023
500,00 € HORNÉ HÚŠČIE 3D, Nám. M.R.Štefánika 524/19, 90701 Myjava Obec Žlkovce
6. September 2023
Zmluva o dodávke elektriny
2415/2023
0,00 € Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany Obec Žlkovce
30. August 2023
Nájomná zmluva
03/2023
20,00 € Anton Malovec a manželka Daniela Obec Žlkovce
26. Júl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
02/2023
1 500,00 € ZO JDS Žlkovce, Žlkovce 74, 920 42 Obec Žlkovce
11. Júl 2023
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 117VO/03/2023/EL-KSVO
117VO/03/2023/EL-KSVO
720,00 € KOMUNAL SERVIS – Verejné obstarávanie, s.r.o., Mládežnícka 24, 934 01 Levice Obec Žlkovce
22. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
001/2023
500,00 € Cyklistický klub Olympik Trnava Obec Žlkovce
4. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
NP 001/2023
1 200,00 € Humanus, n.o., Nábrežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec Obec Žlkovce
14. Marec 2023
Dodatok k zmluve
-CRZ-
70,00 € Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany, Priemyselná 12a, Piešťany Obec Žlkovce
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Obec Žlkovce
17. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
E100002131
0,00 € RIGHT POWER, a.s., Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina Obec Žlkovce
2. Január 2023
MANDÁTNA ZMLUVA
1200222022
900,00 € CEVEO, s.r.o., 94 Lipovník 956 01 Obec Žlkovce
18. November 2022
Darovacia zmluva
ZM-61-22-1-00374-00010
10 000,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Obec Žlkovce
2. November 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB
20130731
1,00 € AIRNET s.r.o., Siladice 240, 920 52 Siladice Obec Žlkovce
18. Október 2022
DOHOD A č. 22/06/010/14 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
22/06/010/14
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, Krajinská 13, 921 01 Obec Žlkovce