Centrálny register zmlúv

Obec Žlkovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2022
DOHOD A č. 22/06/010/14 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
22/06/010/14
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, Krajinská 13, 921 01 Obec Žlkovce
17. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
E100002131
0,00 € RIGHT POWER, a.s., Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina Obec Žlkovce
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Obec Žlkovce
6. September 2023
Zmluva o dodávke elektriny
2415/2023
0,00 € Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany Obec Žlkovce
31. Október 2023
Zmluva o dodávke elektriny
3222/2023
0,00 € Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany Obecný úrad Žlkovce
3. Január 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
Z-O/2024/TZKO/422
0,00 € OZV ELEKOS, Párovská 44, 949 01 Nitra Obec Žlkovce
20. Február 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
DOD01/2024
0,00 € Ing. Vladimír Daniška PhD. a manželka Ing. Mária Danišková Obec Žlkovce
2. November 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB
20130731
1,00 € AIRNET s.r.o., Siladice 240, 920 52 Siladice Obec Žlkovce
30. August 2023
Nájomná zmluva
03/2023
20,00 € Anton Malovec a manželka Daniela Obec Žlkovce
30. November 2023
ZMLUVA č. KB/ ZO/2023MKB15413-2 O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB MANAŽÉRA KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI
KB/ ZO/2023MKB15413-2
42,00 € Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01 Obec Žlkovce
14. Marec 2023
Dodatok k zmluve
-CRZ-
70,00 € Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany, Priemyselná 12a, Piešťany Obec Žlkovce
16. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia
02/2022
80,00 € Rímska únia rádu sv. Uršule, Uršulínska 3, 821 04 Bratislava Obec Žlkovce
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
12/2023
80,86 € Andrea Hudzovičová Obec Žlkovce
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
06/2023
80,91 € Veronika Čeligová Obec Žlkovce
10. Máj 2022
Zmluva o inzercii
961220079
135,36 € REGIONPRESS, s.r.o. Obec Žlkovce
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
11/2023
151,66 € Bystrík Magula a manželka Zuzana Magulová Obec Žlkovce
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
17/2023
152,21 € Viktor Kauzal a manželka Darina Kauzalová Obec Žlkovce
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
07/2023
154,17 € Dagmara Beléková Obec Žlkovce
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
09/2023
154,17 € Jarmila Borovská Obec Žlkovce
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
13/2023
154,17 € Anna Nemečková Obec Žlkovce