Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Nájomná zmluva
693/2023
233,30 € Mesto Šala Šárkőzi Roland
29. November 2023
Nájomná zmluva
697/2023
355,81 € Mesto Šala Čebukina Svetlana
29. November 2023
Nájomná zmluva
700/2023
198,85 € Mesto Šala Šnydl Vladimír
29. November 2023
Nájomná zmluva
751/2023
310,68 € Mesto Šala Lazorová Rozália
29. November 2023
Nájomná zmluva
757/2023
250,63 € Mesto Šala Antalová Packová Miroslava
29. November 2023
Nájomná zmluva
761/2023
329,19 € Mesto Šala Kovács Richard
29. November 2023
Nájomná zmluva
765/2023
199,68 € Mesto Šala Šmida Ľubomír
29. November 2023
Nájomná zmluva
749/2023
222,31 € Mesto Šala Brandová Anna
29. November 2023
Nájomná zmluva
770/2023
284,79 € Mesto Šala Sárkőziová Adriána
29. November 2023
Dohoda o splátkach dlhu
894/2023
148,30 € Mesto Šala Šmida Ľubomír
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
895/2023
15 000,00 € Občianske združenie JUVAMEN Mesto Šala
29. November 2023
ZMLUVA č. 230530 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
897/2023
205 555,51 € Environmentálny fond Mesto Šala
28. November 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
890/2023
200,00 € Mesto Šala Športovo strelecký klub
27. November 2023
Nájomná zmluva
619/2023
284,61 € Mesto Šala Varjúová Zlatica
27. November 2023
Nájomná zmluva
624/2023
168,02 € Mesto Šala Tomm Iveta
27. November 2023
Nájomná zmluva
653/2023
182,59 € Mesto Šala Takács Róbert
27. November 2023
Nájomná zmluva
612/2023
212,23 € Mesto Šala Kovácsová Eva
27. November 2023
Nájomná zmluva
708/2023
194,97 € Mesto Šala Kubla Milan
27. November 2023
Nájomná zmluva
701/2023
370,28 € Mesto Šala Berecká Veronika
27. November 2023
Nájomná zmluva
698/2023
248,78 € Mesto Šala Almássyová Nora