Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
893/2023
1 332,00 € Mesto Šala MENERT spol. s r.o.
6. December 2023
Zmuva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa
924/2023
213,30 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
6. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
925/2023
341,28 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
6. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
926/2023
213,30 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
6. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
927/2023
1 504,00 € Mesto Šala Občianske združenie Kyvadielko
6. December 2023
Zmluva o zmene vecných bremien a prevzatí záväzku
842/2023
11,62 € Mesto Šala Západoslovenská distribučná, a.s.
6. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo 839/2023
931/2023
128 498,65 € SPORT NITRA s.r.o. Mesto Šala
6. December 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
917/2023
50,00 € Mesto Šala Švelanová Mária
6. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku KŽP-PO4-SC411-2023-80/CWX7
896/2023
77 324,65 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto Šala
5. December 2023
Nájomná zmluva
371/2023
122,70 € Mesto Šala Horváthová Mária
1. December 2023
Nájomná zmluva
651/2023
257,76 € Mesto Šala Valkárová Iveta
1. December 2023
Nájomná zmluva
682/2023
371,08 € Mesto Šala Mészáros Tomáš
1. December 2023
Nájomná zmluva
703/2023
304,09 € Mesto Šala Benko Richard
1. December 2023
Nájomná zmluva
711/2023
258,96 € Mesto Šala Bogár Tomáš
1. December 2023
Nájomná zmluva
762/2023
216,10 € Mesto Šala Matušincová Karolína
1. December 2023
Nájomná zmluva
769/2023
386,62 € Mesto Šala Kovács Karol
1. December 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
883/2023
29,87 € Mesto Šala Marcinko Maroš
1. December 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
885/2023
20,00 € Mesto Šala Mareková Klaudia, Ing.
1. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
892/2023
504,00 € Mesto Šala Duslo, a.s.
30. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
898/2023
81 186,40 € INEX - Hausgarden s.r.o. Mesto Šala