Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku KŽP-PO4-SC411-2023-80/CWX7
896/2023
77 324,65 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto Šala
9. December 2022
Zmluva o pokytovaní služieb
964/2022
72 153,60 € INEX - Hausgarden s.r.o. Mesto Šala
28. September 2022
Kúpna zmluva
628/2022
72 000,00 € Mesto Šaľa OPTIKOM s.r.o.
20. Apríl 2023
RÁMCOVÁ DOHODA
228/2023
69 470,00 € Zoltán Bukovský Mesto Šala
13. Január 2023
Zmluva o dielo
43/2023
66 008,30 € ALEXNIN, s. r. o. Mesto Šala
19. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
785/2023
63 543,60 € Ministersto kultúry Slovenskej republiky Mesto Šala
25. Október 2023
Zmluva o dielo
844/2023
57 123,00 € SPORTER s.r.o. Mesto Šala
9. December 2022
Zmluva č. E4005 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
962/2022
53 332,00 € Environmentálny fond Mesto Šala
29. Marec 2023
Dohoda č. 23/17/060/81 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
202/2023
51 348,28 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Šala
29. Marec 2023
Dohoda č. 23/17/060/81 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
202/2023
51 348,28 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Šala
26. Apríl 2024
Zmluva o dielo
265/2024
50 312,35 € AMV Slovakia, s.r.o. Mesto Šala
29. Apríl 2022
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
341/2022
47 454,88 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Mesto Šaľa
18. Október 2023
Zmluva o dielo
810/2023
44 112,00 € ASITIS s. r. o. Mesto Šala
1. Marec 2024
Zmluva o dielo
157/2024
42 500,00 € Ivanka Rastislav, Ing. Mesto Šala
31. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
205/2023
41 000,00 € Národné osvetové centrum Mesto Šala
19. Október 2022
Zmluva o dielo
850/2022
40 724,38 € GreenDream s.r.o. Mesto Šaľa
26. Október 2022
Dodatok k Dohode o voliteľnom programe
851/2022
39 984,00 € Slovak Telecom, a.s. Mesto Šaľa
17. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
193/2024
37 363,00 € Národné osvetové centrum Mesto Šala
3. November 2023
Kúpna zmluva
858/2023
36 547,24 € OCTAGO, a.s. Mesto Šala
24. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo 201/2023
73/2024
35 938,12 € AVA-stav, s.r.o. Mesto Šala