Centrálny register zmlúv

Inšpektorát práce Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2020
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľností zaťažených zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľností
4 500,00 € 02 Slovakia, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
22. September 2022
Dohoda o splátkach
18/2022
2 000,00 € 585 group s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
27. Júl 2022
Dohoda o splátkach
10/2022
3 500,00 € 606 s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
4. Október 2022
Dohoda o splátkach
25/2022
5 000,00 € Agrospace, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
13. Október 2022
Dohoda o splátkach
28/2022
1 000,00 € Andrea Tóthová TIGA Inšpektorát práce Nitra
1. Marec 2021
ASO VENDING s.r.o. - ZMLUVA O NÁJME
ASO VENDING s.r.o.
Doplnená
924,00 € ASO VENDING s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
28. Jún 2022
Dohoda o splátkach
05/2022
7 000,00 € AT STAV s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
7. Marec 2014
Kúpna zmluva motorové vozidlo
03-2014
0,00 € AUTO-RÁCZ s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
25. Máj 2015
Zmluva o predaji motorového vozidla
7/2015
0,00 € AUTONOVO a.s. Inšpektorát práce Nitra
20. December 2022
Dohoda o splátkach
49/2022
1 000,00 € BAU TECHNOLOGY s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
27. Máj 2020
Kúpna zmluva
06/05/2020
13 660,00 € Bayern Center HC, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
3. November 2022
Dohoda o splátkach
34/2022
5 000,00 € Best results s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
27. December 2022
Dohoda o splátkach
50/2022
0,00 € BOLUSTAV, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
12. Marec 2015
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany majetku
4/2014
Doplnená
0,00 € BONUL, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
24. Január 2019
Dodatok č.1 k zmluve č.82/2014/PCO o poskyt. služ.ochrany majetku
CRZ-3854507
0,00 € BONUL, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
26. September 2022
Dohoda o splátkach
21/2022
2 000,00 € Boris Horňaček Inšpektorát práce Nitra
13. Október 2017
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny
1107VP_ZSE/2017E
0,00 € BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
26. September 2018
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
16446/2017
0,00 € Business Commercial Finance, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
26. September 2018
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny
1107VP_ZSE/2018E
0,00 € BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,s.r.o., Inšpektorát práce Nitra
25. Október 2022
Dohoda o splátkach
312022
2 000,00 € Compact Service s.r.o. Inšpektorát práce Nitra