Centrálny register zmlúv

Inšpektorát práce Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Marec 2015
Kúpna zmluva o poskytovaní kancelárskych a čistiacich potrieb
4/0215
0,00 € Ing. Silvia Šimoneková KANCEX Inšpektorát práce Nitra
17. December 2014
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb prístupu do siete internet
3/2014
0,00 € Obecné siete, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
2. Jún 2014
Dodatok ku kolektívnej zmluve na rok 2014 ŠS
01-2014/1
0,00 € Inšpektorát práce Nitra Inšpektorát práce Nitra
2. Jún 2014
Dodatok ku kolektívnej zmluve na rok 2014 VS
02-2014/1
0,00 € Inšpektorát práce Nitra Inšpektorát práce Nitra
1. Apríl 2014
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť
04-2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Inšpektorát práce Nitra
7. Marec 2014
Kolektívna zmluva ŠS 2014
01-2014
0,00 € Inšpektorát práce Nitra Inšpektorát práce Nitra
7. Marec 2014
Kolektívna zmluva VS 2014
02-2014
0,00 € Inšpektorát práce Nitra Inšpektorát práce Nitra
7. Marec 2014
Kúpna zmluva motorové vozidlo
03-2014
0,00 € AUTO-RÁCZ s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
27. Február 2014
Zmluva o prevode správy majetku štátu
2,3-04/M/2014
0,00 € Národný inšpektorát práce Inšpektorát práce Nitra
12. Február 2014
Zmluva o prevode správy majetku štátu
x2,3-04/M/2014
0,00 € Národný inšpektorát práce Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dohoda o pristupeni k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
54936/2013
0,00 € MAGNA E.A., s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
DSL131119123402
0,00 € Slovanet, a.s. Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0166457, 6925065
B0166475
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy A4784652, 6924462
A4784652
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0182776, 6925078
0182776
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0842762, 6925218
B0842762
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy A3676506, 6925237
A3676506
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy A3676506, 6925229
A3676506, 6925229
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0425520, 6925198
B0425520, 6925198
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0953855, 6923234
B0953855, 6923234
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra