Centrálny register zmlúv

Inšpektorát práce Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2020
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Inšpektorát práce Nitra
26. Október 2020
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB
0,00 € Metalclean s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
9. Október 2020
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľností zaťažených zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
0220200070-000-00
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Inšpektorát práce Nitra
8. Október 2020
Zmluva o prevode správy
69748/2020
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Inšpektorát práce Nitra
25. September 2020
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
9385/2017-M-ODSM
0,00 € Xepap, spol. s r. o. Inšpektorát práce Nitra
24. September 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A15656957
116,36 € Orange Slovensko, a.s. Inšpektorát práce Nitra
16. September 2020
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
14092020
6 073 470,00 € Strefoslovenská energetika, a.s. Inšpektorát práce Nitra
6. September 2019
Dohoda o pristúpení
09062019
0,00 € Magna Energia a.s. Inšpektorát práce Nitra
24. Január 2019
Dodatok č.1 k zmluve č.82/2014/PCO o poskyt. služ.ochrany majetku
CRZ-3854507
0,00 € BONUL, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
24. Január 2019
Dohoda o stanovení ceny plynu na báze NCG
CRZ-3854728
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Inšpektorát práce Nitra
26. September 2018
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny
1107VP_ZSE/2018E
0,00 € BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,s.r.o., Inšpektorát práce Nitra
26. September 2018
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
16446/2017
0,00 € Business Commercial Finance, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
29. Marec 2018
Zmluva na vyučovanie cudzích jazykov
.
480,00 € LITE ANglická škola Nitra, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
21. Február 2018
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode
14997/2017-M_ODP
37 644,00 € Orange Slovensko Inšpektorát práce Nitra
9. Január 2018
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN
49680/2017
0,00 € SWAN, a.s. Inšpektorát práce Nitra
29. December 2017
ZMLUVA O VYKONÁVANÍ UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB
2/2017
0,00 € Metalclean, s r.o. Inšpektorát práce Nitra
20. December 2018
Príloha č. 3 - Dodatok o stanovení ceny na báze NCG
CRZ-3816244
Doplnená
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Inšpektorát práce Nitra
13. Október 2017
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny
1107VP_ZSE/2017E
0,00 € BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
28. Júl 2017
Zmluva o dielo
01/2017
0,00 € SAFETECH SK, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
28. Júl 2017
Kúpna zmluva
VS-2017-02555
0,00 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Inšpektorát práce Nitra