Centrálny register zmlúv

Inšpektorát práce Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2021
Orange Slovensko, a.s.- Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Siet'
2021_11_10 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Siet'
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Inšpektorát práce Nitra
22. Október 2021
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Inšpektorát práce Nitra
11. Október 2021
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB - 2021
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB - 2021
0,00 € ZET dip s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
7. Jún 2021
Dodatok č. 4 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 31.05.2006 v znení dodatkov č.1, č.2 a č.3
Dodatok č. 4 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 31.05.2006 v znení dodatkov č.1, č.2 a č.3
0,00 € Inšpektorát práce Nitra Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
26. Apríl 2021
Zmluva BOZP/OPP/IPNR o kontrolnej činnosti
Zmluva BOZP-OPP-IPNR o kontrolnej činnosti
0,00 € OHSAS, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
8. Apríl 2021
Dohoda o stanovení ceny na báze NCGya
MAGNA ENERGIA a. s.
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Inšpektorát práce Nitra
19. Marec 2021
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ZBER A SPRACOVANIE VOZIDIEL A STARÝCH VOZIDIEL
02/2021
0,00 € ŽP EKO QELET a.s. Inšpektorát práce Nitra
16. Marec 2021
Darovacia zmluva - Peugeot 407
01/2021
0,00 € Obec Veľký Cetín Inšpektorát práce Nitra
1. Marec 2021
ASO VENDING s.r.o. - ZMLUVA O NÁJME
ASO VENDING s.r.o.
Doplnená
924,00 € ASO VENDING s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
22. Február 2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č.1/2021
1/2021
0,00 € Ústredím prace, sociálnych vecí a rodiny Inšpektorát práce Nitra
15. Február 2021
Zmluva o vykonaní pravidelných prehliadok, odborných skúšok a servisu EPS
Zmluva o vykonaní pravidelných prehliadok, odborných skúšok a servisu EPS
Doplnená
672,00 € MOREZ GROUP a.s. Inšpektorát práce Nitra
20. Január 2021
Zmluva o dielo č. 1712/2020/S
HELVYK ELEVATORS, s.r.o.
0,00 € HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
20. Január 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A16523938
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Inšpektorát práce Nitra
5. Január 2021
DODATOK Č. 9 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ TELEKOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB A VYUŽITÍ DÁTOVEJ SIETE SWAN
DODATOK Č. 9 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ TELEKOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB A VYUŽITÍ DÁTOVEJ SIETE SWAN
0,00 € SWAN, a. s. Inšpektorát práce Nitra
31. December 2020
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľností zaťažených zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
OSTV
Doplnená
1 400,00 € OSTV s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
31. December 2020
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľností zaťažených zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
Technopol International, a.s.
600,00 € Technopol International, a.s. Inšpektorát práce Nitra
31. December 2020
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb spojených s využívaním práv k nehnuteľnosti odpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb spojených s využívaním práv k nehnuteľnosti odpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
0,00 € Obecné siete, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
31. December 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s využívaním práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu zo dňa 26.10.2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s využívaním práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu zo dňa 26.10.2015
1 800,00 € SWAN, a. s. Inšpektorát práce Nitra
30. November 2020
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľností zaťažených zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľností
4 500,00 € 02 Slovakia, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
26. November 2020
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľností zaťažených zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
C1 0061 BR IP Nitra
Doplnená
5 000,00 € Orange Slovensko, a.s. Inšpektorát práce Nitra