Centrálny register zmlúv

Inšpektorát práce Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2017
Dohoda o stanovení ceny na báze NCG pre rok 2017
P1443/2015
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Inšpektorát práce Nitra
27. Október 2016
Zmluva o spolupráci
2016/1-948/19006
0,00 € Inšpektorát práce Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
4. Január 2016
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s využívaním práv k nehnuteľnosti
10/2015
0,00 € Obecné siete, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
4. Január 2016
Havarijné poistenie motorových vozidiel
551-9001.121
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Inšpektorát práce Nitra
4. Január 2016
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
3550147690
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Inšpektorát práce Nitra
4. Január 2016
Poistná zmluva č. 080-9000.884
080-9000.884
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Inšpektorát práce Nitra
29. Október 2015
Zmluva o poskytovaní služieb s využívaním práv k nehnuteľnosti
9/2015
0,00 € SWAN,a.s. Inšpektorát práce Nitra
5. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby na zebezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby
01/08/2015
0,00 € SAFETECH, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
10. September 2015
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytovaní telekom.sl.siete SWAN
8/2015
0,00 € SWAN,a.s. Inšpektorát práce Nitra
25. Máj 2015
Zmluva o dodávke plynu
6/2015
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Inšpektorát práce Nitra
25. Máj 2015
Zmluva o predaji motorového vozidla
7/2015
0,00 € AUTONOVO a.s. Inšpektorát práce Nitra
5. Máj 2015
Poistná zmluva
051-2057264
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Inšpektorát práce Nitra
5. Máj 2015
Poistná zmluva
80-2057262
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Inšpektorát práce Nitra
5. Máj 2015
Poistná zmluva - postenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
3550144989
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Inšpektorát práce Nitra
16. Apríl 2015
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb prístupu do siete internet
5/2015
0,00 € Obecné siete, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
12. Marec 2015
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany majetku
4/2014
Doplnená
0,00 € BONUL, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
12. Marec 2015
Zmluva o Výpožičke hnuteľného majetku štátu
1/2015
0,00 € MPSVR Inšpektorát práce Nitra
12. Marec 2015
Kúpna zmluva o poskytovaní kancelárskeho papiera
2/2015
0,00 € Ing. Silvia Šimoneková KANCEX Inšpektorát práce Nitra
12. Marec 2015
Kúpna zmluva o poskytovaní tonerov
3/2015
0,00 € REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
12. Marec 2015
Kúpna zmluva o poskytovaní kancelárskych a čistiacich potrieb
4/0215
0,00 € Ing. Silvia Šimoneková KANCEX Inšpektorát práce Nitra