Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
Zmluva o úprave vzťahov v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív
2022/222
250 000 000,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ministerstvo financií SR
11. September 2014
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov číslo 01/2014
2014229351
250 000 000,00 € Fond národného majetku Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
6. December 2022
Zmluva o úprave vzťahov v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív
874/2022/MPRVSR-350
250 000 000,00 € Ministerstvo financií SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18. December 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR
1172/AD00/2020
248 909 210,74 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30. December 2022
Čiastková zmluva na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení na rok 2023
2513/C300/2022
248 600 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
5. September 2019
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 103/AD00/2019 zo dňa 27.2.2019
646/AD00/2019
248 457 877,05 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
6. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
10890/2022/5400/033
248 000 000,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Železnice Slovenskej republiky
21. December 2018
Dodatok č. 4 ku Kontraktu na rok 2018
962/C200/2018
247 473 284,77 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
10. Október 2012
Zmluva o dielo 201038/PO
201038/PO
244 969 911,33 € Združenie pod BREZINOU, zastúp. TSS GRADE a.s. Bratislava Železnice Slovenskej republiky
22. Október 2021
Dodatok č. 11 k Zmluve o dielo 1048/6131/2016, Príprava cestnej infraštruktúry - strategicky park Nitra
1048/6131/2016-11
241 760 152,60 € DOPRASTAV, a. s. BA Slovenská správa ciest, Bratislava
30. December 2020
Čiastková zmluva pre rok 2021 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme zo dňa 27. 11. 2020
1242/C300/2020
239 793 002,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30. December 2021
Dodatok č. 14 k Zmluve o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2017 - 2021
944/C300/2021
239 100 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
27. December 2019
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2019/0079 o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR na rok 2019 (nds dodatok č. 5)
DZM/2019/0079/0005
237 780 875,11 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. December 2019
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR č. 103/AD00/2019 zo dňa 27.2.2019
847/AD00/2019
237 780 875,11 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
25. August 2016
Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Budimír - Bidovce v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha
ZM/2016/0348
236 932 873,22 € Skanska SK a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30. Október 2020
Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo 1048/6131/2016, Príprava cestnej infraštruktúry - strategicky park Nitra
1048/6131/2016-8
235 956 107,58 € DOPRASTAV, a. s. BA Slovenská správa ciest
22. December 2014
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR - zmena výšky poskytovaných finančných prostriedkov
1024/B500/2014
235 654 659,86 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
27. December 2013
Úverová zmluva
2013/3000/2495
Doplnená
235 519 152,89 € Tatra banka, a. s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
28. December 2013
Notárska zápisnica
N 1074/2013
235 519 152,89 € Tatra banka, akciová spoločnosť VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
14. Február 2020
Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Kriváň - Mýtna v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha
ZM/2020/0077
232 146 454,18 € Združenie R2 Mýtna (vedúci člen: Doprastav, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.