Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2011
=Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP k projektu D1 Janovce -Jablonov
2383/2700/2011
331 101 087,42 € NDS, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
29. December 2021
Čiastková zmluva pre rok 2022 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme zo dňa 27. 11. 2020
915/C300/2021
330 000 000,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
28. Február 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt D1 Prešov, západ - Prešov, juh
ZM/2019/0068
327 432 328,02 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
29. November 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "D1 Prešov, západ - Prešov, juh".
892/AE10/2018
327 432 328,02 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
12. November 2020
ZMLUVA O DIELO
2020/OA/01/001
Doplnená
353 413 788,59 € Združenie pod Dubňom - STRABAG s.r.o. – vedúci člen združenia Železnice Slovenskej republiky
12. Júl 2018
Zmluva o NFP pre projekt D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala (2.fáza)
339/AE00/2018
321 531 374,21 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
14. December 2018
Dohoda o financovaní medzi EIB a SR - Rámcový úver na financovanie investícií v oblasti dopravy v programovom období 2014-2020
2018/209
319 600 000,00 € Európska investičná banka (European Investment Bank) Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií SR
4. Máj 2020
Dodatok č. 5 k Zmluve o financovaní č. 0949/2015
85/2020-2060-2250
314 523 529,42 € Slovak Investment Holding, a. s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MD SR
655/C200/2023
309 473 748,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy SR
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy Slovenskej republiky na rok 2023
ZM/2023/0112
309 473 748,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
4. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy SR
1399/C200/2023
309 473 748,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy SR
29. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy Slovenskej republiky
2043/C200/2023
309 473 748,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy SR
23. Apríl 2021
Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha
ZM/2021/0130
305 803 058,36 € Združenie SKANSKA - VIŠŇOVÉ (vedúci člen: Skanska SK a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30. December 2022
Čiastková zmluva pre rok 2023
2511/C300/2022
302 000 000,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
25. Máj 2020
Rámcová zmluva o úvere medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Slovenskou republikou na účely financovania výdavkov štátneho rozpočtu vynaložených na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 - (LD 2048 (2020)
2020/098
300 000 000,00 € Council of Europe Development Bank Ministerstvo financií SR
25. November 2013
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov číslo 02/2013
2013190003
300 000 000,00 € Fond národného majetku Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
9. Apríl 2020
Dohoda o dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve o úvere z 8. októbra 2015 medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Slovenskou republikou (LD 1856 Add. 1)
2020/071
300 000 000,00 € Council of Europe Development Bank Ministerstvo financií SR
3. November 2022
Dodatok č. 15 k Zmluve o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2017 - 2021
2382/C300/2022
296 600 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
26. Január 2018
Zabezpečenie prevádzkovania železničnej infraštruktúry
31/C300/2018
296 500 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
18. December 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2020/0114 o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR na rok 2020 (nds dodatok č. 4)
DZM/2020/0114/0004
294 841 232,74 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky