Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Február
2015
Dodatok č. 7 k Zmluve o návratnej finančnej výpomoci č. MF/013219/2009-441 zo dňa 31. 3. 2009
67/B500/2015
165 969 594,37 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
11.
November
2011
Zmluva o dielo - D1 Dubná Skala - Turany
ZM/2011/0435
165 300 695,42 € VÁHOSTAV - SK, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
6.
December
2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno (2. fáza)"
721/AE00/2016
165 299 615,29 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
9.
Január
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno (2. fáza)
ZM/2017/0002
165 299 615,29 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dorpavy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30.
August
2021
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt "R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany (2.úsek)"
470/AE70/2021
165 254 015,06 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
7.
September
2015
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR č. 66/B500/2015 zo dňa 20.02.2015
774/B500/2015
163 924 372,98 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
11.
December
2019
Zmluva o poskytnutí grantu
133/2019/OPB
159 363 000,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.
22.
September
2021
Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2021 č. 57/AD00/2021 zo dňa 5. 3. 2021 uzavretom podľa uznesenia vlády SR č. 1370/2002 zo dňa 18. decembra 2002 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1. 6. 2021
514/AD00/2021
159 311 848,03 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
17.
Marec
2022
Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha
ZM/2022/0111
159 100 002,10 € Združenie EUROVIA - R2 Šaca (vedúci člen: EUROVIA SK, a.s., Košice/EUROVIA CS, a.s., Česká republika/EUROVIA CS, a.s. - organizačná zložka Slovensko, Košice) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Marec
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
ZM/2014/0088
159 000 000,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27.
Február
2014
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
69/B300/2014
159 000 000,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
4.
Júl
2018
Zmluva o NFP pre projekt "Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 2. časť"
327/AE00/2018
158 351 505,15 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
18.
November
2013
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
1565/B300/2013
155 235 137,04 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
18.
August
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku-D3 Svrčinovec - Skalité (2.fáza)
471/A812/2017
153 907 941,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
23.
August
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - D3 Svrčinovec - Skalité
ZM/2017/0269
153 907 941,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
29.
December
2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku projektu "D3 Svrčinovec - Skalité, I. fáza"
1265/A800/2015
153 367 379,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
25.
Júl
2019
Zmluva o dielo - R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce)
ZM/2019/0231
153 246 753,25 € Združenie R2 Metrostav - Hochtief (vedúci člen: Metrostav a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
7.
Máj
2012
Zmluva o dielo - D1 Jánovce - Jablonov, II. úsek
ZM/2012/0145
151 509 598,72 € Združenie EUROVIA - SMS - D1 Jánovce - Jablonov, II.úsek Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5.
September
2016
Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 je nevyhnutnosť zmeny vybraných ustanovení čl. II Zmluvy o poskytnutí NFP „Výdavky projektu a NFP“ a prílohy č. 2 VZP
509/D600/2016
148 080 260,86 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20.
December
2013
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov číslo 03/2013
2013210351
147 936 018,00 € Fond národného majetku Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »