Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2012
Zmluva o spolupráci č.05/MSA/2012
43/2012/MSA
1 000,00 € Slovenská poľovnícka komora Múzeum vo Svätom Antone
7. December 2011
Zmluva o spolupráci č.05/MSA/2011
60/2011/MSA
2 000,00 € Slovenská poľovnícka komora Múzeum vo Svätom Antone
1. Marec 2011
Zmluva č. 282/2010-240-Z uzatvorená v zmysle zák.č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 v znení neskorších predpisov
282/2010-240-Z
949,00 € Slovenská poľovnícka komora, Obvodná poľovnícka komora pre okresy Myjava a Senica Zriadená na základe § 41 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v zmene a doplnení niektorých zákonov Zastúpený: Ing. Miroslav Masár, predseda SR – MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava Zastúpený: Ing. Zdenka Marčeková, vedúca služobného úradu