Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
979/2023/MPRVSR-340
60 000,00 € Slovenská poľovnícka komora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. Február 2023
Zmluva o spolupráci č. 6345/2023/LSR
CRZč.877/2023/LSR
0,00 € Slovenská poľovnícka komora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
28. November 2022
Zmluva o budúcej zmluve
248/NLC/2022
0,00 € Slovenská poľovnícka komora Národné lesnícke centrum
25. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
920/2022/MPRVSR-340
110 000,00 € Slovenská poľovnícka komora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16. August 2022
Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb
CRZč.4075/2022/LSR
0,00 € Slovenská poľovnícka komora, organizačná zložka Obvodná poľovnícka komora Nitra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
9. August 2022
Rámcová zmluva o spolupráci pri zabezpečení vzdelávania v oblasti poľovníckej osvety
139/NLC/2022
Doplnená
0,00 € Slovenská poľovnícka komora Národné lesnícke centrum
7. December 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
329/2021/MPRVSR-340
18 200,00 € Slovenská poľovnícka komora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. December 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
331/2021/MPRVSR-340
48 900,00 € Slovenská poľovnícka komora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. December 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
328/2021/MPRVSR-340
30 000,00 € Slovenská poľovnícka komora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9. November 2021
Príkazná zmluva
162/2021/MPRVSR-750
226,50 € Slovenská poľovnícka komora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9. November 2021
Príkazná zmluva
163/2021/MPRVSR-750
397,00 € Slovenská poľovnícka komora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9. November 2021
Príkazná zmluva
165/2021/MPRVSR-750
258,94 € Slovenská poľovnícka komora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5. November 2021
Príkazná zmluva
164/2021/MPRVSR-750
97,00 € Slovenská poľovnícka komora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5. November 2021
Príkazná zmluva
157/2021/MPRVSR-750
394,00 € Slovenská poľovnícka komora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5. November 2021
Príkazná zmluva
158/2021/MPRVSR-750
236,00 € Slovenská poľovnícka komora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5. November 2021
Príkazná zmluva
166/2021/MPRVSR-750
436,62 € Slovenská poľovnícka komora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5. November 2021
Príkazná zmluva
167/2021/MPRVSR-750
376,00 € Slovenská poľovnícka komora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5. November 2021
Príkazná zmluva
156/2021/MPRVSR-750
337,00 € Slovenská poľovnícka komora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. November 2021
Príkazná zmluva
105/2021/MPRVSR-750
426,00 € Slovenská poľovnícka komora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27. Október 2021
Príkazná zmluva
161/2021/MPRVSR-750
98,50 € Slovenská poľovnícka komora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR