Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2021
Príkazná zmluva
160/2021/MPRVSR-750
297,00 € Slovenská poľovnícka komora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27. Október 2021
Príkazná zmluva
159/2021/MPRVSR-750
552,00 € Slovenská poľovnícka komora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
15. December 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
403/2020/MPRVSR-340
79 500,00 € Slovenská poľovnícka komora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
12. December 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
520/2019/MPRVSR-043
20 000,00 € Slovenská poľovnícka komora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Október 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
230/2019/MPRVSR-043
35 000,00 € Slovenská poľovnícka komora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3. September 2019
Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb č.21/2019
CRzč.3856/2019/LSR
0,00 € Slovenská poľovnícka komora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
13. Máj 2019
Darovacia zmluva
22/2019/MSA
218,00 € Slovenská poľovnícka komora, Obvodná poľovnícka komora Múzeum vo Svätom Antone
20. December 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie
411/2018/MPRVSR-370
15 000,00 € Slovenská poľovnícka komora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
19. December 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie
390/2018/MPRVSR-370
20 000,00 € Slovenská poľovnícka komora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
31. Júl 2018
Darovacia zmluva
44/2018/MSA
400,00 € Slovenská poľovnícka komora, OZ Obvodná poľovnícka komora Múzeum vo Svätom Antone
21. Jún 2018
Darovacia zmluva
34/2018/MSA
100,00 € Slovenská poľovnícka komora, OZ Obvodná poľovnícka komora Múzeum vo Svätom Antone
21. Jún 2018
Darovacia zmluva
35/2018/MSA
250,00 € Slovenská poľovnícka komora, OZ Obvodná poľovnícka komora Múzeum vo Svätom Antone
19. December 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie
442/2017-370/MPRV SR
17 000,00 € Slovenská poľovnícka komora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
29. November 2017
Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb č. 24/2017
CRZč.7450/2017/LSR
0,00 € Slovenská poľovnícka komora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
9. Máj 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie
158/2016-350/MPRV SR
70 000,00 € Slovenská poľovnícka komora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. Máj 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
184/2015-350/MPRV SR
4 000,00 € Slovenská poľovnícka komora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
26. November 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie
370/2014-350/MPRV SR
20 000,00 € Slovenská poľovnícka komora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
26. November 2014
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom a odberateľom výsledkov riešenia projektu
3188/2014/NPPC
0,00 € Slovenská poľovnícka komora Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7. November 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie
387/2013-350/MPRV SR
30 000,00 € Slovenská poľovnícka komora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
12. December 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie
339/2012-350/MPRV SR
20 000,00 € Slovenská poľovnícka komora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR