Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. September 2014
Kúpna zmluva
ZM2005686
16 651,80 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
15. August 2014
Kúpna zmluva
ZM2005606
11 862,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
15. August 2014
Kúpna zmluva
ZM2005601
6 427,20 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
8. August 2014
Kúpna zmluva
ZM2005600
14 729,40 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
6. August 2014
KÚPNA ZMLUVA
ZM2005637
23 976,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
17. December 2013
ZMLUVA O DIELO
ZM2003344
9 660,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
18. Júl 2013
Zmluva o dielo
ZM2002460
5 160,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
18. Júl 2013
KÚPNA ZMLUVA
ZM2002574
11 826,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
16. Máj 2013
Zmluva
ZM2002270
5 340,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
16. Apríl 2013
Zmluva o dielo
ZM1000630
11 088,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
21. Január 2013
Kúpna zmluva
ZM2001674
7 152,00 € ELEKTRONIKA, a.s. Rozhlas a televizia Slovenska
16. November 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
171/§51/2012 /TT
0,00 € ELEKTRONIKA SLOVENSKO, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
29. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 28/2010 EL o poskytovaní pozáručného servisu
SM0010006492_1
-21 014,50 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televizia Slovenska