Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2018
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z201845533_Z
ZM2019133_1
-99 294,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
21. November 2018
Kúpna zmluva
ZM2018616
8 030,40 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
14. November 2018
Kúpna zmluva
Z201847299_Z
99 294,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
8. November 2018
Kúpna zmluva
Z201845533_Z
99 294,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
14. Jún 2018
Zmluva o dielo
ZM2017436
12 189,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
18. Júl 2017
Kúpna zmluva
ZM2014649
20 282,40 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Jún 2017
Zmluva o dielo
ZM2013979
1 174 266,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Jún 2017
Kúpna zmluva
ZM2014526
6 433,08 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
19. Máj 2017
Rámcová dohoda
Z201717692_Z
144 000,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
15. Máj 2017
Kúpna zmluva
ZM2014059
215 400,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
30. Marec 2017
Zmluva o dielo
ZM2013673
22 140,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
22. December 2016
Zmluva o dielo
ZM2011854
700 800,00 € ELEKTRONIKA, a.s. Rozhlas a televizia Slovenska
20. December 2016
Kúpna zmluva
ZM2012873
15 888,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
20. December 2016
Kúpna zmluva
Z201643296_Z
132 378,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
14. December 2016
Kúpna zmluva
ZM2012747
5 954,40 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
31. Máj 2016
Kúpna zmluva
ZM2011191
11 896,10 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
9. Máj 2016
Zmluva o dielo
ZM2010891
179 008,80 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
22. Apríl 2016
Kúpna zmluva
ZM2010672
22 426,56 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
16. Marec 2016
Zmluva o dielo
ZM2010373
19 852,80 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
22. Február 2016
KÚPNA ZMLUVA
ZM2010096
21 714,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska