Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2015
Kúpna zmluva
ZM2009270
19 686,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
1. December 2015
Kúpna zmluva
ZM2009269
10 752,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
4. November 2015
Zmluva o dielo
ZM2009086
10 200,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
3. November 2015
Kúpna zmluva
ZM2009084
11 616,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
17. September 2015
Kúpna zmluva
ZM2008678
3 780,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
4. August 2015
KUPNA ZMLUVA
ZM2008413
20 722,80 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
4. August 2015
KÚPNA ZMLUVA
ZM2008475
11 660,88 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
4. August 2015
KÚPNA ZMLUVA
ZM2008412
10 389,60 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
17. Júl 2015
KÚPNA ZMLUVA
ZM2008356
21 765,60 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
3. Jún 2015
Zmluva o dielo
ZM2008028
6 552,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
16. Marec 2015
Kúpna zmluva
ZM2007254
Doplnená
191 633,04 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
18. November 2014
Kúpna zmluva
ZM2006400
5 615,15 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
21. Október 2014
Zmluva o dielo
ZM2006128
23 940,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
21. Október 2014
Kúpna zmluva
ZM2005929
7 347,60 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
3. Október 2014
Kúpna zmluva
ZM2005928
3 828,89 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
17. September 2014
Kúpna zmluva
ZM2005917
15 762,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
17. September 2014
Kúpna zmluva
ZM2005687
21 630,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
17. September 2014
Kúpna zmluva
ZM2005690
19 528,80 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
5. September 2014
Kúpna zmluva
ZM2005686
16 651,80 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
15. August 2014
Kúpna zmluva
ZM2005606
11 862,00 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska