Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
12-2024
20,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Stanislav Petrinec
31. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
11-2024
55,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Ľuboš Kvasnička
30. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
10/24
0,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Helena Handlová
23. Máj 2024
Kúpna zmluva
75/2024
250,00 € Verejnoprospešné služby Stupav Mesto STUPAVA
6. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
7-2024
35,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Ján Polák
6. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
9-2024
0,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Peter Kovačič
6. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
8-2024
30,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Jaroslav Zeman
29. Apríl 2024
Zmluva o vývoze separovaného odpadu
Zmluva o vývoze separovaného odpadu
0,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Barbora Orvanová-Mlyn
17. Apríl 2024
Zmluva o vývoze separovaného odpadu
00124
12,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Komunal Klub, s.r.o.
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
6/24
30,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Natália Gróf
15. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3-24
35,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Peter Profant
15. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
5-24
35,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Katarína Rusnáčiková
15. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4-24
30,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Oľga Ebner
22. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2-24
20,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Bednárová Sandra
12. Február 2024
Dodatok č.3 k Zmluve s Verejnoprospešné služby Stupava
Dodatok č.3 k Zmluve zo dňa 17.4.2018 uzatv. podľa ustan.§269 ods.22 zákona č.513/1991 ZB. Obchod. zákonníka v znení neskorších predpisov
0,00 € Verejnoprospešné služby Stupava Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
7. Február 2024
Dodatok č.1 k zmluve o vývoze zmesového odpadu
Dodatok č.1 k zmluve o vývoze zmesového odpadu
0,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
29. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
01/24
55,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Kulifajová Renata
26. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
1-24
55,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Kulifajová renata
19. Január 2024
Dodatok č.3
3
0,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.
3. Január 2024
Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb
3101682024
0,00 € Pow-en a.s. Verejnoprospešné služby Stupava