Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/30
35,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Darášová Katarína
5. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/02/010/5
0,00 € Verejnoprospešné služby Stupava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
1. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/28
55,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Zimmermannová Kvetoslava
1. December 2022
Dohoda
22/02/010/5
0,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
15. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/26
55,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Drahoš František
15. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/27
35,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Današová katarína
24. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/25
30,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Peter Anguš
4. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
24/2022
30,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Lucia Peter
16. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/23
55,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Grambličková Daniela
16. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/22
20,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Gramblička Adrian
8. September 2022
Zmluva o vývoze separovaného odpadu
20220809
24,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. BAJKSERVIS s r.o.
24. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/21
35,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Mosná Ingrid
16. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/20
55,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Sokolová Tatiana
16. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/19
35,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Klas Milan
15. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta
35,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Hajduová Eva
12. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/17
0,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Horecká Mária
10. Jún 2022
Zmluva o vývoze separovaného odpadu
22022
48,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. PA DEVELOPMENT s r.o.
1. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/16
55,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Toma Halyna
31. Máj 2022
Zmluva o vývoze separovaného odpadu
16/2022
0,00 € Verejnoprospešné služby Stupav Mestské kultúrne a informačné centrum
30. Máj 2022
Zmluva o vývoze separovaného odpadu
1/2022
0,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava