Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2022
Zmluva o vývoze separovaného odpadu
16/2022
0,00 € Verejnoprospešné služby Stupav Mestské kultúrne a informačné centrum
30. Máj 2022
Zmluva o vývoze separovaného odpadu
1/2022
0,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava
30. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/14
0,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Ľuboš Gabriš
30. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/15
0,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Bobák Andrej
30. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/13
0,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Ing.Ján Vlček+Valéria
30. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/12
35,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Grancová Andrea
24. November 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/02/010/22
0,00 € Verejnoprospešné služby Stupava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky