Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 3/2024
24/2024
700,00 € Obec Drietoma Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 6/2024
22/2024
1 000,00 € Obec Drietoma Jednota dôchodcov Slovenska
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 7/2024
19/2024
800,00 € Obec Drietoma Veselý Vidiek
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2/2024
18/2024
1 300,00 € Obec Drietoma Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Drietoma
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 5/2024
17/2024
600,00 € Obec Drietoma Združenie pod Technonovicou o.z.
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 8/2024
15/2024
1 000,00 € Obec Drietoma Občianske združenie Brúsne
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 4/2024
14/2024
600,00 € Obec Drietoma Stolnotenisový klub EURO Drietoma
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 1/2024
10/2024
11 000,00 € Obec Drietoma Obecný futbalový klub drietoma
7. Február 2024
Zmluva o užívaní spoločného poľovného revíru Drietoma
12/2024
0,00 € Obec Drietoma Poľovnícke združenie Žľab Drietoma
15. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 208/2023 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
12742/2023-M_ODPD
43 150,00 € Obec Drietoma Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
7. December 2023
Dodatok č. 1
54/2023
1,00 € Obec Drietoma MUDr. Činčala s.r.o.
25. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 8/2023
50/2023
1 000,00 € Obec Drietoma Obecný futbalový klub drietoma
16. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/13/010/12
0,00 € Obec Drietoma Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
11. Október 2023
Kúpna zmluva
48/2023
4 980,00 € Obec Drietoma Michal Beznák, Tatiana Svrčková
4. Október 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 01504/2022-PKZO-K40013/22.00 - Obec Drietoma, k. ú. Drietoma, okres Trenčín
01504/2022-PKZO-K40013/22.00
0,00 € Obec Drietoma Slovenský pozemkový fond
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 6/2023
46/2023
1 000,00 € Obec Drietoma Jednota dôchodcov Slovenska
31. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 7/2023
43/2023
800,00 € Obec Drietoma Veselý Vidiek
25. August 2023
Zámenná zmluva a Kúpna zmluva
42/2023
770,00 € Obec Drietoma Martin Kotras
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 5/2023
40/2023
800,00 € Obec Drietoma Združenie pod Technonovicou o.z.
2. August 2023
Zmluva o spolupráci
35/2023
240,00 € Obec Drietoma Komunálna poisťovňa