Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Dodatok č. 1
54/2023
1,00 € Obec Drietoma MUDr. Činčala s.r.o.
25. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 8/2023
50/2023
1 000,00 € Obec Drietoma Obecný futbalový klub drietoma
16. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/13/010/12
0,00 € Obec Drietoma Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
11. Október 2023
Kúpna zmluva
48/2023
4 980,00 € Obec Drietoma Michal Beznák, Tatiana Svrčková
4. Október 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 01504/2022-PKZO-K40013/22.00 - Obec Drietoma, k. ú. Drietoma, okres Trenčín
01504/2022-PKZO-K40013/22.00
0,00 € Obec Drietoma Slovenský pozemkový fond
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 6/2023
46/2023
1 000,00 € Obec Drietoma Jednota dôchodcov Slovenska
31. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 7/2023
43/2023
800,00 € Obec Drietoma Veselý Vidiek
25. August 2023
Zámenná zmluva a Kúpna zmluva
42/2023
770,00 € Obec Drietoma Martin Kotras
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 5/2023
40/2023
800,00 € Obec Drietoma Združenie pod Technonovicou o.z.
2. August 2023
Zmluva o spolupráci
35/2023
240,00 € Obec Drietoma Komunálna poisťovňa
28. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
34/2023
2 447,52 € Obec Drietoma Eva Michalcová
26. Júl 2023
Zmluva č. 2023/0665 o poskytnutí dotácie
2023/0665
2 000,00 € Obec Drietoma Trenčiansky samosprávny kraj
11. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/128
523 335,69 € Obec Drietoma Slovenská agentúra životného prostredia
6. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 3/2023
30/2023
700,00 € Obec Drietoma Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.
4. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie zrozpočtu obce 4/2023
29/2023
600,00 € Obec Drietoma Stolnotenisový klub EURO Drietoma
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
230523_168
800,00 € Obec Drietoma Hudobný fond
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie zrozpočtu obce 2/2023
24/2023
1 300,00 € Obec Drietoma Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Drietoma
4. Apríl 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/13/010/30-1
0,00 € Obec Drietoma Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
15. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. E 4977-11/2022
12/2023
0,00 € Obec Drietoma SkyToll, a. s.
13. Február 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
10/2023
0,00 € Obec Drietoma Západoslovenská distribučná, a. s.