Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2022
Zmluva č. 2022/638 o poskytnutí dotácie
2022/0638
3 000,00 € Obec Drietoma Trenčiansky samosprávny kraj
14. Jún 2022
Zmluva o spolupráci
26/2022
470,00 € Obec Drietoma Komunálna poisťovňa
18. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2/2022
21/2022
1 300,00 € Obec Drietoma Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Drietoma
17. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 3/2022
20/2022
700,00 € Obec Drietoma Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.
6. Máj 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Drietoma
0,00 € Obec Drietoma Štatistický úrad SR
2. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070APV2
309070APV2
26 855,20 € Obec Drietoma Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Október 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/13/010/12
0,00 € Obec Drietoma Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
28. Marec 2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Drietoma
Doplnená
0,00 € Obec Drietoma Štatistický úrad SR
5. Október 2020
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2020/128/0584
46 400,00 € Obec Drietoma Ministerstvo financií Slovenskej republiky
15. Október 2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K457-222-13
IROP-Z-302021K457-222-13
72 606,31 € Obec Drietoma Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí grantu
0519_98
1 000,00 € Obec Drietoma Hudobný fond
25. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-442-01581
19-442-01581
3 000,00 € Obec Drietoma Fond na podporu umenia
2. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí grantu
0518_148
800,00 € Obec Drietoma Hudobný fond
26. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-442-01566
18-442-01566
3 500,00 € Obec Drietoma Fond na podporu umenia
2. Január 2018
Dohoda o zrušení Zmluvy č. 6/2004 o dodávke vody z obecného vodovodu
V/12632/2008 info
0,00 € Obec Drietoma Slovenská pošta, a. s.
7. November 2017
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
1095/2017 info
2 676,10 € Obec Drietoma Slovenská pošta, a. s.
19. Apríl 2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-432-00894
17-432-00894
3 000,00 € Obec Drietoma Fond na podporu umenia
24. Jún 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3086/2014/7.1
MK-3086/2014/7.1
1 000,00 € Obec Drietoma Ministerstvo kultúry SR
27. Máj 2013
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP
078/1.2MP/2010
Doplnená
8 269 389,57 € obec Drietoma Ministerstvo životného prostredia SR
28. Jún 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 7 zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
851/2930/2012
2 589,13 € Drietoma Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR